Istentisztelet 2018. május 20. 10 óra (pünkösd 1. napja)

Istentisztelet 2018. május 20. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén Read more about Istentisztelet 2018. május 20. 10 óra (pünkösd 1. napja)[…]

Istentisztelet 2018. április 29. 10 óra

Istentisztelet 2018. április 29. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól Read more about Istentisztelet 2018. április 29. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. április 2. 10 óra (húsvét 2. napja)

Istentisztelet 2018. április 2. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Mt 28,16-18) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond Read more about Istentisztelet 2018. április 2. 10 óra (húsvét 2. napja)[…]

Istentisztelet 2018. március 18. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 18. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked.” (2Sám 12,13-14) Az istentisztelet témája: Read more about Istentisztelet 2018. március 18. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. február 18. 10 óra

Istentisztelet 2018. február 18. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ki formált istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűljenek össze, álljanak elő mind! Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien! Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve. Nem mentheti magát, Read more about Istentisztelet 2018. február 18. 10 óra[…]

Istentisztelet 2018. január 14. 10 óra

Istentisztelet 2018. január 14. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével Read more about Istentisztelet 2018. január 14. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 26. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.” (Mt 2,9-10) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész Read more about Istentisztelet 2017. december 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. december 10. 10 óra

Istentisztelet 2017. december 10. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.” Read more about Istentisztelet 2017. december 10. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. november 12. 10 óra

Istentisztelet 2017. november 12. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Pál apostol – aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül – és a velem levő testvérek mindnyájan: Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Read more about Istentisztelet 2017. november 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2017. október 15. 10 óra

Istentisztelet 2017. október 15. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (Jn 15,16) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 329,2 Read more about Istentisztelet 2017. október 15. 10 óra[…]