Istentisztelet 2018. március 18. 10 óra

Istentisztelet 2018. március 18. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra,
meg kell halnia a fiadnak, aki született neked.”
(2Sám 12,13-14)
Az istentisztelet témája: Büntető vagy irgalmas az Úr?
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor
2. Fennálló ének: 111,3
3. Keresztelés
4. Főének: 168,1-4
5. Előfohász Dancsó Zoltán segédlelkész
6. Igeolvasás: 2Sám 12,1-24
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 256,1
9. Igehirdetés: 2Móz 20,4-6; 2Sám 12,13-14 Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 300,3
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések
13. Záró ének: 256,5-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!
________________________________________
Márciusban az igehirdetések a II. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:
• március 4. Segítség csak az Úrban van – Zsolt 115
• március 11. Isten legyőzi a világot – 1Jn 5,1-5
• március 18. Büntető vagy irgalmas az Úr? – 2Sám 12,1-14
• március 25. (Virágvasárnap) Milyen királyt akartok? – 1Sám 8, 6-9

HIRDETÉSEK
________________________________________
A mai napon Papp Karolina gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Kappel Emilné (Róth Anna) 90 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Dr. Biky Gáborné (Deák Katalin) emlékét fogja hirdetni, halálának
3. évfordulóján.
________________________________________
1. A húsvéti körleveleket az istentisztelet után kérjük, vegyék át az Imateremben!
2. Március 19-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Március 23-án, pénteken 18 órától Mercs János debreceni színművész, Babits Mihály: Jónás könyve és Jónás imája című epikus remekművei alapján készült előadása lesz a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
4. Március 24-én, szombaton 19 órától a Bach Mindenkinek Fesztivál keretein belül, Berkesi Alex basszusgitáros, Bach’n’Bass koncertje lesz a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
5. Március 29-én, csütörtökön délelőtt 9 órától süteménykészítésre várjuk testvéreinket a Leány utcai Ifjúsági Központba, ahol a húsvéti gyülekezeti reggelire készítünk süteményeket. Jelentkezni március 26-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.
6. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai árpád-kori templomromnál. Április 1-én, vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a Fancsikai templomromhoz. Indulás: 05:00. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő: március 28. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a testvéreket háromnegyed 7-től az Gyülekezeti Terembe.
7. Megjelent a Közösség magazin, amely a kijáratnál megvásárolható.
8. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
9. Nyári gyülekezeti táborunk 2018. július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
Március 25-én (Virágvasárnap), jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Milyen királyt akartok?
Az igehirdetések alapigéje: 1Sám 8,6-9. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra 18 óra
Püski Gábor Vad Zsigmond Sajtos Szilárd
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.