Hitoktatás


“Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Lk 18,16)
 
Gyülekezeti hitoktatás, gyermekistentisztelet
A családokat arra biztatjuk, hogy együtt vegyenek részt az istentiszteleteinken. A vasárnap 10 órakor kezdődő alkalom során, amíg a szülők, nagyszülők részt vesznek az istentiszteleten, addig a gyermekekkel két korosztályi csoportban (óvodások, iskolások) foglalkoznak munkatársaink, akik az életkori sajátosságokhoz igazodva segítenek a gyermekeknek elmélyedni a Szentírás tanításában. A játék öröme, az éneklés vidámsága, valamint a csoportvezetők megnyerő személyisége fontos összetevője a kicsinyekkel való foglalkozásnak.
 
Szeretettel hívjuk a gyermekeket a vasárnapi gyermekistentiszteletekre.
Lelkipásztoraink több óvodában, általános- és középiskolában folytatnak hittanoktatást. Az így megszólított gyermekeket örömmel várjuk gyermek- és ifjúsági csoportjainkba és konfirmációi előkészítőre, szüleiket pedig felnőtt csoportjainkba és istentiszteleteinkre.
 
Iskolai, óvodai hitoktatás
Az Egyházközségünk területén működő óvodákban, általános- és középiskolákban végzünk hitoktatói szolgálatot. Az óvodákban és általános iskolákban minden gyermeknek lehetősége van fakultatív hittanoktatáson részt venni, illetve az általános- és középiskolákban a szülők választhatják gyermekeik számára a kötelező hit-és erkölcstan oktatást, amely az iskola órarendjében szerepel. Ezzel kapcsolatban szeretettel segítünk minden érdeklődőnek!
A két debreceni római katolikus iskolában az ott tanuló református diákok számára biztosítjuk a kötelező vallásoktatásban való részvételt. Számukra a református hittan választható érettségi tárgy a középiskolában.
 
Intézmények, amelyekben református hittanoktatást végzünk
 
Óvodák:
Hajó utcai Óvoda
Faragó utcai Óvoda
Thaly Kálmán utcai Óvoda
 
Általános iskolák:
Ibolya utcai Általános Iskola
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
 
Középiskolák:
Ady Endre Gimnázium
Fazekas Mihály Gimnázium
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
 
Hittanos tábor
Minden nyáron napközis hittantáborba várjuk a gyermekeket.
 
Hitoktató lelkipásztorunk
Kubinyiné Mikó Ágnes vallástanár lelkipásztor végzi gyülekezetünk hitoktatói szolgálatának koordinálását, de rajta kívül még több hitoktató is dolgozik a gyermekek között.
A 2020/2021-es tanévben a következő munkatársak végzik a hitoktatás szolgálatát:
Kubinyiné Mikó Ágnes vallástanár, lelkipásztor
Szász Anna lelkipásztor
Molnárné Bokross Márta vallástanár
Dancsóné Bányácski Noémi hitoktató
Vancsai Rúben hitoktató 
Káposztás Gábor lelkipásztor
Püski Gábor lelkipásztor
Papp Imola segédlelkész 
Dr. Baráthné Szalánczi Tímea lelkipásztor, vallástanár