Hitoktatás

A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme Pél.9,10

A Biblia azt mondja, hogy a bölcsesség azzal kezdődik, hogy valaki elhiszi, Isten az egész világ Ura, és az Ő akaratából teremtetett minden.

       Lelkészként a ránk bízott gyermekeknek ezt a bölcsességet szeretnénk átadni. Hisszük, hogy az egyik legfontosabb tantárgy a hit-és erkölcstan, hiszen ott a gyermekek megismerkednek Istennel, és általa egy olyan úttal, melyen járva bölcsességet szereznek. A bibliai történeteken keresztül olyan élethelyzetekkel találkozhatnak, melyekbe ők is kerülhetnek életük során, és megláthatják ezeken keresztül Isten szeretetét, kegyelmét.

Gyülekezeti hitoktatás, gyermekistentisztelet

A családokat arra biztatjuk, hogy együtt vegyenek részt az istentiszteleteinken. A vasárnap 10 órakor kezdődő alkalom során, amíg a szülők, nagyszülők részt vesznek az istentiszteleten, addig a gyermekekkel két korosztályi csoportban (óvodások, iskolások) foglalkoznak munkatársaink, akik az életkori sajátosságokhoz igazodva segítenek a gyermekeknek elmélyedni a Szentírás tanításában. A játék öröme, az éneklés vidámsága, valamint a csoportvezetők megnyerő személyisége fontos összetevője a kicsinyekkel való foglalkozásnak.

Szeretettel hívjuk a gyermekeket a vasárnapi gyermekistentiszteletekre.

Lelkipásztoraink több óvodában, általános- és középiskolában folytatnak hittanoktatást. Az így megszólított gyermekeket örömmel várjuk gyermek- és ifjúsági csoportjainkba és konfirmációi előkészítőre, szüleiket pedig felnőtt csoportjainkba és istentiszteleteinkre.

Iskolai, óvodai hitoktatás

Az Egyházközségünk területén működő óvodákban, általános- és középiskolákban végzünk hitoktatói szolgálatot. Az óvodákban az általános- és középiskolákban a szülők választhatják gyermekeik számára a kötelező hit-és erkölcstan oktatást, amely az iskola órarendjében szerepel. A két debreceni római katolikus iskolában az ott tanuló református diákok számára biztosítjuk a kötelező vallásoktatásban való részvételt. Számukra a református hittan választható érettségi tárgy a középiskolában.

Intézmények, amelyekben református hittanoktatást végzünk
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Hittanos tábor

Minden nyáron napközis hittantáborba várjuk a gyermekeket.

Hitoktató lelkipásztorunk

Kubinyiné Mikó Ágnes vallástanár lelkipásztor végzi gyülekezetünk hitoktatói szolgálatának koordinálását, de rajta kívül még több hitoktató is dolgozik a gyermekek között.

A 2023/2024-es tanévben a következő munkatársak végzik a hitoktatás szolgálatát:
Kubinyiné Mikó Ágnes lelkipásztor vallástanár
Szász Anna Boglárka lelkipásztor, vallástanár

Dr. Baráthné Szalánczi Tímea lelkipásztor, vallástanár  

Szűcs Ibolya Magdolna hittanoktató

Baráth Enikő hittanoktató

Szabó Anna hittanoktató

Csáki József Gedeon lelkész, vallástanár

Albert Fanni hittanoktató

Pálfi Karolina exmisszus