Harangjáték

Fotó: Kandert Szabolcs

A harangok eredete

A harangjáték harangokból kialakított hangszer, illetve a rajta játszott dallam. A harang legkorábbi elődei szárított terméshéjból, agyagból, kőből készültek. Kínában, a Chou-dinasztia korától – a Krisztus előtti 11. századtól – használtak behangolt harangsorozatokat zenei célokra, illetve a zenei hangszerek egységesítésére. Az ókori Egyiptomban arany és ezüst harangokat, Ázsiában és a Közel-Keleten a Krisztus előtti 9. századtól öntött bronzharangokat is készítettek. Az ókorban díszítő vagy mágikus szerepet töltöttek be a harangok.

Hogyan, mikor és hol alakult ki a harangjáték Európában?

A toronyóra ütéséből fejlődött ki a késői középkorban oly módon, hogy az óra ütéseit eleinte megelőzte egy figyelemfelhívó, ún. előütés. Az óra ütését az idők folyamán egyre hosszabb és zeneileg egyre igényesebb dallammal vezették be. Európában a harangjátékok a 13. században jelentek meg, majd a 17. századtól terjedtek el. Kialakulásuknak helye a mai Németalföld, Hollandia, Belgium területére tehető.

A harangjáték hangolt harangok sora, melyet közvetlenül ütőkkel vagy hengeres óra-mechanizmussal szólaltatnak meg. A harangjáték működtetése leggyakrabban toronyórákhoz, különböző díszórákhoz kapcsolódik, jellegzetes, korának divatos zenei hanganyagával.

Zenekarban a harangokat hangolt acélpálcák, acélcsövek helyettesítik. Sziléziában a 16. században kezdtek harangos órákat szerelni a tornyokba. 1550-ben a Wrocławi Városháza tornyában állítottak be egy harangos órát, amely egész óránként a Veni Creator Spiritust és a Magnificatot játszotta. A nagyszebeni evangélikus templomban, a 18. század második felében készült harangjáték a legkorábbi eddig ismert harangjáték Magyarország területén.

Fotó: Kandert Szabolcs

Forrás: Facebook/Dr. Papp László

A Nagytemplomi harangjáték

A Nagytemplomi gyülekezet 2019 végén ünnepelte az első Nagytemplomi istentisztelet 200 éves jubileumát. Ekkor született meg az a gondolat, hogy egy méltó, maradandó emléket szeretne állítani az egyházközség a bicentenáriumi évfordulónak egy 24 harangból álló harangjáték formájában. A harangjáték ötletétől a tervek megvalósulásáig kevesebb, mint egy év telt el. A harangok öntésére Ausztriában került sor, majd ezt követte az ablakok kialakítása, a tartószerkezet elkészítése és a programozás. Több ezer, 3-10 perces hosszúságú dallam tárolható a harangjátékon, köztük klasszikus dallamok, népdalok és régi zsoltárénekek. A Nagytemplomi harangjáték különlegessége, hogy nemcsak a templomtérben, hanem az ablakok kitárásával a Kossuth tér irányába is megszólaltatható.