Mi a Diakónia?

Diakónia - szeretetszolgálat

A diakónia tettekben megnyilvánuló bizonyságtétel Istenről.

Mi vagyunk Isten karjai, amelyek másokat felemelnek; lábai, amelyek megteszik a lépéseket az idősek helyet, ha nekik már nehéz a járás (pakolás, fűnyírás stb); fülei, amelyek meghallgatják az elfáradtakat; szája, akik imádkoznak másokért, vagy vigasztalnak. Isten maga szólít fel bennünket:

„Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” Gal 6:2

Igehirdetés és szeretetszolgálat

Az igehirdetés és a szeretetszolgálat egymástól elválaszthatatlan jellemzője az egyházi életnek. A másik ember észrevétele, a vele való együttérzés, a Krisztusi szeretetparancs betöltése. Erre mindenki elhívást kapott a gyülekezetben, legyen fiatal vagy idős, lelkész, presbiter vagy gyülekezeti tag, mert Krisztusban egyek vagyunk.

A református Diakonisszák fogalmazták meg és vált jelmondatukká szolgálatuk során a híres mondás: „jutalmam, hogy tehetem”. Ez a jutalom nemcsak egy távoli, majd az örök élet során beteljesülő ígéret, mert Isten gondoskodott róla, emberi természetünk úgy van kialakítva, hogy ha jót teszünk másokkal, az jó hatással van ránk is.

Az ajándékozó bővelkedik és aki másokat felüdít, maga is felüdül. Péld. 11:25

Diakónia a Nagytemplomban

A Nagytemplomi Gyülekezetben szükség van olyan gyülekezeti tagokra, presbiterekre, akik a diakónia szolgálatát önkéntesen és rendületlenül végezik. Egy gyülekezeten belül rengeteg teendő van, ami pld. csak egy Istentiszteleti alkalom zökkenőmentességét biztosítja és amit sokszor olyan természetesnek veszünk. A fogadószolgálat, a perselyezés vagy a hangtechnika kezelése csak néhány ezek közül. Ezek azok a szolgálatok, amelyek hétről-hétre a gyülekezet működése érdekében elvégzésre kerülnek, mindezeket önként vállaljak a gyülekezet tagjai.

Sok szolgáló ember szeretetteljes segítségére van szükség a különböző alkalmainkon: a gyülekezeti nap, kirándulások, gyülekezeti tábor, szeretetvendégségek, idősek látogatása, csomagosztások, de nagyon sok adminisztratív jellegű munka elvégzése is. Vannak, akik évek óta részesei adott szolgálatoknak, mások rövidebb ideje vagy csak időnként tudnak bekapcsolódni.

Hogyan szolgálhatok?

Miben tudok szolgálni a Nagytemplomi Református Gyülekezetben?

Diakóniai Bizottság

A Nagytemplom diakóniai munkáját a Diakóniai Bizottság is segíti. A Bizottság 14 tagból áll, presbiterek és gyülekezeti tagok alkotják. Feladatuk programok, képzések szervezése, kérelmek elbírálása, a nehéz helyzetben lévő gyülekezeti tagok segítése.

Munkánkat adományokkal is segítheti:
Bankszámlaszám: 11738008-20080437 Közlemény: Diakónia

Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet személyesen, vagy a diakónus elérhetőségein:

E-mail

diakonia.nagytemplom@reformatus.hu

Telefon

+36-30/583-2794

Szeretettel várjuk az alábbi facebook csoportjainkban:

Nagytemplomi Gyülekezet – Diakónia

Nagytemplomi Gyülekezet – Szolgálattevők