Istentisztelet 2021.05.16. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 16. Az igehirdetés alapigéje: „Korán reggel fölkerekedett Jerubbaal, azaz Gedeon egész hadinépével, és tábort ütött a Haród-forrásnál. Midján tábora tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Read more about Istentisztelet 2021.05.16. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.05.09. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 9. Az igehirdetés alapigéje: „Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató,” (ApCsel 10,33-34) Az istentisztelet rendje Read more about Istentisztelet 2021.05.09. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.05.02. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021.május 2. Az igehirdetés alapigéje: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Keljetek fel, menjünk el innen!” (János 14, 26. 28a. 31b.) Az istentisztelet Read more about Istentisztelet 2021.05.02. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.25. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 25. Az igehirdetés alapigéje: „ApCsel 5,27-42” Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész 2. Fennálló ének: 153 3. Főének: 396: 1-3 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Máté 10,16-28 6. Imádság 7. Igehirdetés előtti ének: 463: 1 8. Igehirdetés: ApCsel 5,27-42 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 9. Igehirdetés utáni ének: Read more about Istentisztelet 2021.04.25. 10 óra[…]

2021. 04. 18. Istentisztelet 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 18. Az igehirdetés alapigéje: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! (ApCsel 3,6) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 166: 1 3. Főének: 254: 1-3 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Read more about 2021. 04. 18. Istentisztelet 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.11. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 11. Az igehirdetés alapigéje: „Majd elindultak a Hór-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt Read more about Istentisztelet 2021.04.11. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.05. Húsvét II. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 5. Húsvét II. napja Az igehirdetés alapigéje: „Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a Read more about Istentisztelet 2021.04.05. Húsvét II. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.04. Húsvét I. napja 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 4. Húsvét I. napja Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt Read more about Istentisztelet 2021.04.04. Húsvét I. napja 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.02. Nagypéntek 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 2. Nagypéntek Az igehirdetés alapigéje: „Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak, és siratták őt.”(Lukács 23, 26-27) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Read more about Istentisztelet 2021.04.02. Nagypéntek 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.04.01. Nagycsütörtök 18 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. április 1. Nagycsütörtök Az igehirdetés alapigéje: „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen Read more about Istentisztelet 2021.04.01. Nagycsütörtök 18 óra[…]