Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. június 4.

Igehirdető: Dr. Fekete Károly Az igehirdetés alapigéje: Mk 12,28–31 „Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” és: „Szeresd az Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. június 4.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 29. Pünkösd II. napja

MIT TEGYÜNK? Igehirdető: Beszterczey András PÜNKÖSD II. NAPJA Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 2,37 „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak?” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 554 3. Keresztelés 4. Főének: 548:1–4 5. Bűnvallás és Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 29. Pünkösd II. napja[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 28. Pünkösd I. napja

A LELKESEDÉS IDEJE ELÉRKEZETT Igehirdető: Oláh István PÜNKÖSD I. NAPJA Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 2,1–4 „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 28. Pünkösd I. napja[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 21.

NEKED IS HELYED VAN A GYÜLEKEZETBEN! Igehirdető: Beszterczey András Az igehirdetés alapigéje: „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” Az istentisztelet rendje 1. Konfirmandusok bevonulása 2. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor 3. Fennálló ének: 65:1 4. Bűnvallás és kegyelemhirdetés 5. Főének: 821:1–3 6. Előfohász 7. Igeolvasás: 1Kor 12,12–27 Fórián Szófia konfirmandus 8. Imádság Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 21.[…]

Istentiszteleti rendtartás – 2023. május 14.

2023. május 14. A BELSŐ TISZTASÁGRÓL Igehirdető: Berényiné Csinády Melinda Az igehirdetés alapigéje: „Köré gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, mert észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszik. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók: Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyománya szerint, és miért Read more about Istentiszteleti rendtartás – 2023. május 14.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 7.

… én akkor sem feledkezem meg rólad! Igehirdető: Oláh István Az igehirdetés alapigéje: Ézs 49,14–16 „De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram! Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. május 7.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 30.

Az igehirdetés alapigéje: Jn 9,25b „Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 191:1,5 3. Bűnvallás – Kegyelemhirdetés 4. Főének: 282:1–5 5. Előfohász 6. Igeolvasás: Jn 9,13–41 7. Imádság 8. Igehirdetés előtti ének: 727:3 9. Igehirdetés: Jn 9,25b Oláh Attila lelkipásztor 10. Zenei Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 30.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 23.

A GYÓGYÍTÓ BŰNBOCSÁNAT Igehirdető: Beszterczey András Az igehirdetés alapigéje: Mk 2,10–11 „Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 32:1 3. Bűnvallás – Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 23.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 10. (Húsvét II. napja)

A KIÁBRÁNDULÁSTÓL A VISSZATALÁLÁSIG Igehirdető: Dr. Fekete Károly HÚSVÉT II. NAPJA Az igehirdetés alapigéje: Lk 24,28–35 „Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 10. (Húsvét II. napja)[…]

szechenyi_esza_logo