Istentisztelet 2019. április 22. 10 óra húsvét 2. napja

2019. április 22., húsvét 2. napja – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15,19) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 187,1 3. Keresztelés 4. Főének: 348,1-5 5. Előfohász – Oláh István lelkipásztor 6. Igeolvasás: 1Kor Read more about Istentisztelet 2019. április 22. 10 óra húsvét 2. napja[…]

Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja

2019. április 21., húsvét 1. napja – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az Read more about Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja[…]

Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek

2019. április 19., nagypéntek – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik Read more about Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek[…]

Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök

2019. április 18., nagycsütörtök – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen Read more about Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök[…]

Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap

2019. április 14., virágvasárnap – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Erre ő így szólt hozzám: Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Az istentisztelet témája: Honnan van erőforrásunk? Az istentisztelet rendje: 1. Gyermekek virágvasárnapi műsora 2. Apostoli köszöntés Read more about Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap[…]

Istentisztelet 2019. április 7. 10 óra

2019. április 7. – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a Read more about Istentisztelet 2019. április 7. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. március 31. 10 óra

2019. március 31. – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Péter 2,5) A mai igéről: A levelet szerzője az első század végén küldte Rómából a Kis-Ázsiában élő keresztyéneknek. Az itt élők egy Read more about Istentisztelet 2019. március 31. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. március 24. 10 óra

2019. március 24. – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Eszter királyné így válaszolt: Ha elnyertem a király jóindulatát, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem!” (Eszt 7,3) A mai igéről: Eszter könyve gyönyörű elbeszélés, ami a mesebelinek tűnő perzsa királyi udvarba vezeti olvasóit. Read more about Istentisztelet 2019. március 24. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. március 17. 10 óra

2019. március 17. – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, amit jónak látott.” (Bír 21,25) A mai igéről Megmaradni az új világban, idegenek között, akik naponta vesztünkre törnek: sokan küzdenek ezzel az élethelyzettel ma is, családok, messze költözöttek, új hazát keresők. Legtöbben talán azt hiszik, Read more about Istentisztelet 2019. március 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. március 10. 10 óra

2019. március 10. – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!” (1Sám 15,22) A mai igéről A könyv Izrael életének egy átmeneti Read more about Istentisztelet 2019. március 10. 10 óra[…]