Istentisztelet 2020. január 19. 10 óra

2020. január 19. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne; ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok: kerestek Read more about Istentisztelet 2020. január 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. január 12. 10 óra

2020. január 12. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.” (Fil 2,5) Az igehirdetés témája: Tanítványi identitás Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés -Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 291,1 3. Gyerekpercek -Szász Anna Boglárka beosztott lelkipásztor 4. Főének: 313,1-8 5. Előfohász 6. Read more about Istentisztelet 2020. január 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. január 5. 10 óra

2020. január 5. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én Read more about Istentisztelet 2020. január 5. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020 január 1. 10 óra

2020. január 1. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pt 3,18) Az igehirdetés témája: Folyamatos növekedés Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 191 3. Főének: 283,3-4;6 Read more about Istentisztelet 2020 január 1. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 31. 16 óra

2019. december 31. 16 óra – AZ IGE ÉVE Ünnepi istentisztelet-2019.12.31. ÓÉV „Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!… Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy Read more about Istentisztelet 2019. december 31. 16 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 29. 10 óra

2019. december 29. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és mondd meg nekik: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.” (3Móz 19,2) Az igehirdetés témája: Szentek legyetek! Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Ésik Ádám János exmisszus-gyakornok 2. Fennálló ének: 162,1 3. Read more about Istentisztelet 2019. december 29. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 22. 10 óra

2019. december 22. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” (Mal 3,23-24) Az igehirdetés témája: Légy készen! A mai igéről: Read more about Istentisztelet 2019. december 22. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 15. 10 óra

2019. december 15. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Eljön az az idő – így szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.” (Jer 31,31) Az igehirdetés témája: Az új szövetség reménysége Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 431 3. Keresztelés Read more about Istentisztelet 2019. december 15. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 8. 10 óra

2019. december 8. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” (Mt 5,17) Az igehirdetés témája: A törvény igazi értelme Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor Read more about Istentisztelet 2019. december 8. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. december 1. 10 óra

2019. december 1. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Filippi 2,12-13) Az igehirdetés témája: “Félelemmel és Read more about Istentisztelet 2019. december 1. 10 óra[…]