Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. június 23. 10 óra

2024. június 23. NEHÉZSÉGEK KÖZÖTT IS ISTENNEL Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 42,2 „Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                      Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. június 23. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. június 16. 10 óra

2024. június 16. Jó dolgunk van! Az igehirdetés alapigéje: Jer 32,39 „Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is meg utódaiknak is.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                    Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor 2.   Fennálló ének 3.   Immánuel Otthon és Iskola tanévzárója                                           Juhász Zsófia igazgató 4.   Bűnvallás és kegyelemhirdetés 5.   Főének Kérjük, az éneklés Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. június 16. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. június 9. 10 óra

2024. június 9. ÁMEN Az igehirdetés alapigéje: 2Kor 1,20 „Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                      Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. június 9. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. június 2. 10 óra

2024. május 26. Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 133 „Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. június 2. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 26. 10 óra

ÖT ÁRPAKENYÉR ÉS KÉT HAL 2024. május 26. Családi istentisztelet Az igehirdetés alapigéje: Jn 6,8–10 „Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket! Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 26. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 20. 10 óra

AZ APOSTOLI TŰZ 2024. május 20. PÜNKÖSD II. NAPJA Az igehirdetés alapigéje: Róm 8,14–17 „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 20. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 19. 10 óra

ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB 2024. május 19. PÜNKÖSD I. NAPJA Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 2,37–38 „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 19. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 12. 10 óra

ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB 2024. május 12. KONFIRMÁCIÓ VASÁRNAPJA Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 12,8 „Ezt mondta neki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat! Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem!” Az istentisztelet rendje 1.    Apostoli köszöntés                                                                                                  Oláh István lelkipásztor 2.    Fennálló ének: 138:2 3.    Bűnvallás Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 12. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 5. 10 óra

ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB 2024. május 5. ANYÁK NAPJA Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 9, 36–43 „Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász, vagyis Zerge. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, a felső szobában ravatalra tették. Mivel Lidda Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. május 5. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 28. 10 óra

ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB 2024. április 28. Az igehirdetés alapigéje: Jn 20,20–29 „És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 28. 10 óra[…]