Istentisztelet 2019. november 17. 10 óra

2019. november 17. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11,1) Az igehirdetés témája: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek” (Jn 20,29 b) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor 2. Fennálló Read more about Istentisztelet 2019. november 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. november 10. 10 óra

2019. november 10. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és mélységesen megalázta magát őseinek Istene előtt. Imádkozott hozzá, ő pedig megkönyörült rajta; meghallgatta könyörgését, és hazavitte országába, Jeruzsálembe. Manassé megtanulta ebből, hogy az Úr az Isten.” (2Krón 33,12-13) Az igehirdetés témája: A meg nem szűnő kegyelem Read more about Istentisztelet 2019. november 10. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. november 3. 10 óra

2019. november 3. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Jaj, de sötét az a felhő, amelyet az Úr haragjában Sion leányára borított! Az égből a földre dobta Izráel ékességét, nem törődött lábai zsámolyával haragja napján.” (JSir 2,1) „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14) Az igehirdetés témája: Reményteljes Read more about Istentisztelet 2019. november 3. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. október 27. 10 óra

2019. október 27. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” (Fil 4,4) Az igehirdetés témája: Hová lett az öröm? Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 162,1 3. Keresztelés 4. Fő ének: 256,1-4 5. Előfohász 6. Igeolvasás: Fil Read more about Istentisztelet 2019. október 27. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. október 20. 10 óra

2019. október 20. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, Read more about Istentisztelet 2019. október 20. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. október 13. 10 óra

2019. október 13. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.” (3 Jn 4) Az igehirdetés témája: A gyülekezet öröme Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 153 3. Gyerekpercek 4. Főének: 235, 1-5 Read more about Istentisztelet 2019. október 13. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. október 6. 10 óra

2019. október 6. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Dús lombú szőlőtő Izráel, gyümölcsöt is bőven terem. Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített; minél szebb lett országa, annál szebb szent oszlopokat állított.” (Hós. 10,1) Az igehirdetés témája: A szépség még nem minden Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Oláh István Read more about Istentisztelet 2019. október 6. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. szeptember 29. 10 óra

2019. szeptember 29. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg.” (1Krón 28,9) Az igehirdetés Read more about Istentisztelet 2019. szeptember 29. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. szeptember 22. 10 óra

2019. szeptember 22. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Azután fölment a király az Úr házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták meg az egész nép apraja-nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak.”(2 Kir 23,2) Read more about Istentisztelet 2019. szeptember 22. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. szeptember 15. 10 óra

2019. szeptember 15. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled! Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.” (Ruth 1,16) Az igehirdetés témája: Hűségben, egységben Az Read more about Istentisztelet 2019. szeptember 15. 10 óra[…]