Istentisztelet 2020.11.22. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. november 22. Az igehirdetés alapigéje: „Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: Menjünk át a túlsó partra! Ők pedig otthagyva a sokaságot, csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt; de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az Read more about Istentisztelet 2020.11.22. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.11.15. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. november 15. Az igehirdetés alapigéje: „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül” (Fil 3,20) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 150:1 4. Főének: A mennyben fenn a trónusnál 1-3 5. Előfohász 6. Igeolvasás: Fil 3,12-21 7. Imádság Read more about Istentisztelet 2020.11.15. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.11.08. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. november 08. Az igehirdetés témája: “Inkább essünk az ÚR kezébe, mert nagy az ő irgalma.” (2 Sámuel 24, 14) Az igehirdetés alapigéje: „Dávidot azonban furdalni kezdte a lelkiismeret, miután megszámláltatta a népet, ezért ezt mondta Dávid az Úrnak: Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem! Most azért bocsásd meg, Uram, a Read more about Istentisztelet 2020.11.08. 10 óra[…]

Istentiszteleti rendtartás 2020.11.01. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. november 01. Az igehirdetés alapigéje: „Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Read more about Istentiszteleti rendtartás 2020.11.01. 10 óra[…]

Reformáció ünnepi istentisztelet 2020.10.31. 17 óra

AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN 2020. október 31-én 17 órakor a NAGYTEMPLOMBAN ________________________________________ „Erős vár a mi Istenünk!” 1. Orgonazene, szolgálattevők bevonulása 2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök 3. Gyülekezeti ének: 89:1,7 4. Előfohász Bereczki Lajos bapt. lelkész 5. Igeolvasás: 1Péter 2,1-12 6. J. G. Walther: Ein feste Burg ist unser Read more about Reformáció ünnepi istentisztelet 2020.10.31. 17 óra[…]

Istentiszteleti rendtartás 2020.10.25.

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 25. Az igehirdetés témája: A keresztyén élet arcai Az igehirdetés alapigéje: „Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben… Read more about Istentiszteleti rendtartás 2020.10.25.[…]

Istentisztelet 2020.10.18. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 18. Az igehirdetés alapigéje: „Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját! Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat! Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire…” (Zsolt Read more about Istentisztelet 2020.10.18. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.10.11.

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 11. Az igehirdetés alapigéje: „Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét: bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedídjának nevezte az Úr akarata szerint.” (2Sám 12,24-25) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Read more about Istentisztelet 2020.10.11.[…]

Istentisztelet 2020. 10. 04. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. október 04. Az igehirdetés alapigéje: „Akkor üzent érte Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Ammíél fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefíbóset, Saul fiának, Jónátánnak a fia, arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Dávid megszólította: Mefíbóset! Ő így felelt: Itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki: Read more about Istentisztelet 2020. 10. 04. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.09.27. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 27. Az igehirdetés alapigéje: „Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet Read more about Istentisztelet 2020.09.27. 10 óra[…]