Istentisztelet 2021.02.21. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. február 28. Az igehirdetés alapigéje: „Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred! Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az Read more about Istentisztelet 2021.02.21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.02.14. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. február 14. Az igehirdetés alapigéje: „Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, Read more about Istentisztelet 2021.02.14. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. 02. 07. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. február 7. Az igehirdetés alapigéje: „Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert Read more about Istentisztelet 2021. 02. 07. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.01.31. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 31. Az igehirdetés alapigéje: „Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott Read more about Istentisztelet 2021.01.31. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.01.24. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 24. Az igehirdetés alapigéje: „Ekkor megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk Read more about Istentisztelet 2021.01.24. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. 01. 17. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 17. Az igehirdetés alapigéje: „Mert így szól az én Uram, az Úr, Izráel Szentje: A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem akarjátok… De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten Read more about Istentisztelet 2021. 01. 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.01.10. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 10. Az igehirdetés alapigéje: „Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: A te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe.” (János 4, 53) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: 166: 1 Read more about Istentisztelet 2021.01.10. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.01.03. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. január 3. Az igehirdetés alapigéje: „De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Kor 12,9) Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Püski Gábor segédlelkész 2. Fennálló ének: 89: 1 3. Read more about Istentisztelet 2021.01.03. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.01.01. Újév 10 óra

2021. január 1. – A KIHÍVÁSOK ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”(Márk16, 15) Az istentisztelet rendje: 1. Read more about Istentisztelet 2021.01.01. Újév 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.12.31.Óév 16 óra

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő” (Jelenések1,17-18/a) „És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.” (Jelenések21, 6/a) Az Istentisztelet rendje: 1. Apostoli Read more about Istentisztelet 2020.12.31.Óév 16 óra[…]