Istentisztelet 2020.09.13. 10 óra

 A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 13.  Az igehirdetés alapigéje: „Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak: Áldott az ÚR, Izráel Istene, hogy elém küldött most téged. 33Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban és abban, hogy magam segítsek magamon.” (1Sámuel 25, 32-33)      Az istentisztelet rendje: Apostoli köszöntés Read more about Istentisztelet 2020.09.13. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.09.06. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. szeptember 06. Irigylem az Úr választottját Az igehirdetés alapigéje: „Egyszer amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izráel városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és háromhúrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! Read more about Istentisztelet 2020.09.06. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.08.30. 10 óra

A TANÍTÁS ÉVE – 2020. augusztus 30. Az igehirdetés alapigéje: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lukács 12, 48b) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 25:6 3. Főének: 396: 1-3 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Lukács 12, 35-48 6. Imádság 7. Igehirdetés Read more about Istentisztelet 2020.08.30. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. augusztus 23. 10 óra

2020 – A TANÍTÁS ÉVE 2020. augusztus 23. Az igehirdetés alapigéje: „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Korinthus 4,7) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 329:2 3. Keresztelő: 4. Főének: 166:1-4 5. Előfohász 6. Igeolvasás: 1Korinthus Read more about Istentisztelet 2020. augusztus 23. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020.08.16. 10 óra

Az igehirdetés alapigéje: „Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta Read more about Istentisztelet 2020.08.16. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. augusztus 2. 10 óra

2020. augusztus 2. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 299,1;4 3. Főének: 291,1-4 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Róm 15, 1-7 6. Imádság 7. Kórusmű: Kapi Gyula: Könyörülj ÚrIsten Read more about Istentisztelet 2020. augusztus 2. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 26. 10 óra

2020. július. 26. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Te pedig hívasd magadhoz Izráel fiai közül testvéredet, Áront fiaival együtt! Ők legyenek a papjaim: Áron, valamint Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár, Áron fiai! Készíts szent ruhákat testvérednek, Áronnak, hogy méltóságteljes és ékes legyen! Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam: készítsék Read more about Istentisztelet 2020. július. 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 19. 10 óra

2020. július. 19. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között: Ez az örökös! Gyertek, öljük meg, hogy mienk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték Read more about Istentisztelet 2020. július. 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 12. 10 óra

2020. július. 12. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az ÚR. És így cselekedtek.” (2Móz 14,4) Az igehirdetés témája: A megkeményített szív Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli Read more about Istentisztelet 2020. július. 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2020. július. 5. 10 óra

2020. július. 5. 10 óra – A TANÍTÁS ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész Read more about Istentisztelet 2020. július. 5. 10 óra[…]