Istentisztelet 2021. október 24. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 24. Az igehirdetés alapigéje: „És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, Read more about Istentisztelet 2021. október 24. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. október 17. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 17. Az igehirdetés alapigéje: „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok Read more about Istentisztelet 2021. október 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. október 10. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 10. Az igehirdetés alapigéje: „Úgy tettem azért, ahogy megparancsolta nekem: nappal kivittem a batyut, amely olyan volt, mint a foglyoké, este pedig áttörtem kezemmel a falat, a sötétben kivittem a batyut, és vállamra vettem a szemük láttára. Másnap reggel így szólt hozzám az ÚR igéje: Emberfia! Ugye, megkérdezte tőled Read more about Istentisztelet 2021. október 10. 10 óra[…]

Lelkészbeiktató istentisztelet 2021. október 3. 15 óra

„Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.”   LELKÉSZBEIKTATÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN október 3-án, vasárnap 15 órakor Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség   Beszterczey András nagytiszteletű úr  életére és szolgálatára Isten gazdag áldását kívánjuk! AZ ISTENTISZTELET RENDJE Csorba Gergő kántor orgonajátéka Apostoli köszöntés   Fekete Károly püspök-lelkipásztor Fennálló ének: Read more about Lelkészbeiktató istentisztelet 2021. október 3. 15 óra[…]

Istentisztelet 2021. október 3. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. október 3. Az igehirdetés alapigéje: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.” (Kol 2,14–15) Az istentisztelet rendje: Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor Fennálló ének: 68:1 Főének: 233:1–6 Read more about Istentisztelet 2021. október 3. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. szeptember 26. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. szeptember 26. Az igehirdetés alapigéje: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” (Gal 5,22–24) Az istentisztelet rendje: Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor Fennálló ének: 153 Főének: 370:1–3 Read more about Istentisztelet 2021. szeptember 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. szeptember 19. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. szeptember 19. Az igehirdetés alapigéje: „Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való Read more about Istentisztelet 2021. szeptember 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. szeptember 12. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. szeptember 12. Az igehirdetés alapigéje: „Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páskavacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páskavacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a Read more about Istentisztelet 2021. szeptember 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021. szeptember 5. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. szeptember 5. Az igehirdetés alapigéje: „…kérdezzétek meg az URat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve!” (2Kir 22,13a) Az istentisztelet rendje: Apostoli köszöntés Dr. Hodossy-Takács Előd lelkipásztor, egyetemi tanár Fennálló ének: 1:1 Keresztelés Főének: 161:1–6 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek Read more about Istentisztelet 2021. szeptember 5. 10 óra[…]

Istentisztelet 2021.augusztus 29. 10 óra

A KIHÍVÁSOK ÉVE – 2021. augusztus 29. Az igehirdetés alapigéje: „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.  Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk 13,31.37) Az istentisztelet rendje: Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor Fennálló ének: 24:1 Főének: 398:1–5 Kérjük, az éneklés alatt az Immánuel Otthon gyermekei és Read more about Istentisztelet 2021.augusztus 29. 10 óra[…]