Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. március 3. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. mercies 3. 10 óra HALLJÁTOK ÉS ÉRTSÉTEK! Az igehirdetés alapigéje: Mt 13,30 „Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe!” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés      Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. március 3. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 25. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. február 25. 10 óra A HIT CSELEKSZIK: MEGBOCSÁT Az igehirdetés alapigéje: Mt 18,21–22 „Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.” Az istentisztelet rendje 1.    Apostoli köszöntés      Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 25. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 18. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. február 18. 10 óra KÍSÉRTÉS IDEJÉN IS A SZENTLÉLEK ERŐTERÉBEN Az igehirdetés alapigéje: Lk 4,1–13 „Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett.” Az istentisztelet rendje 1.    Apostoli köszöntés    Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 18. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 11. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. február 11. 10 óra Házasság állandó megújulásban Az igehirdetés alapigéje: Jn 2,1-5 „A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 11. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 4. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. február 4. 10 óra A hit cselekszik: Enni ad Az igehirdetés alapigéje: Mk 6,34;41–44 „Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.” „Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. február 4. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 28. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 28. 10 óra A hit cselekszik: Gyógyít Az igehirdetés alapigéje: Mt 15,21–28 „Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 28. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 21. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 21. 10 óra A hit cselekszik: Gyógyít Az igehirdetés alapigéje: Mt 9,22b „Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                                      Oláh István lelkipásztor 2.   Fennálló ének: 552:1,4 3.   Bűnvallás és kegyelemhirdetés 4.   Főének: 204:1–4 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronytermekbe gyermek-istentiszteletre, Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 21. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 14. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 14. 10 óra A hit cselekszik: imádkozik Az igehirdetés alapigéje: Mt 6,7–8 „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 14. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 7. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 7. 10 óra A hit cselekszik: ad Az igehirdetés alapigéje: Mt 2,11 „Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                                    Oláh István lelkipásztor 2.   Fennálló ének: 224:2 3.   Főének: 825:1–4 Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 7. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 1. 10 óra

Istentisztelet a Nagytemplomban 2024. január 1. 10 óra INDULJUNK JÉZUS DINAMIKUS EREJÉVEL Az igehirdetés alapigéje: Jn 4,19–26 „Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. január 1. 10 óra[…]