Nemzeti Emlékhelyek napja

Nemzeti emlékhelyek napja Az élet több, mint a törékeny test Kustár Gábor művésztanár osztja meg személyes gondolatait a Nagytemplomban a Nemzeti Emlékhelyek napján május 11-én 10 órától. A szobrász lelkipásztor tárlata a Nagytemplom Galériájában megtekinthető, viszont most nemcsak az alkotásokról hallhatunk a rendhagyó tárlatvezetésen, hanem a művész a Nagytemplomhoz kötődő személyes gondolatait is megosztja az Read more about Nemzeti Emlékhelyek napja[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 28. 10 óra

ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB 2024. április 28. Az igehirdetés alapigéje: Jn 20,20–29 „És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 28. 10 óra[…]

Értsük egymást

Értsük egymást Rövidebb istentiszteleteket, megújulást a gyülekezeti éneklésben és lelkészi példamutatást várnak az emberek. Többek között ezek is kiderültek abból a kutatásból, amit tavaly készítettünk az istentiszteltre járók szokásairól. A kezdeményezés az „Értsük egymást” nevet viselte, ugyanis az egyházközség vezetése fontosnak tartja, hogy ismerje az emberek véleményét az alkalmaikról, arról, hogyan érzik magukat a gyülekezetben. Read more about Értsük egymást[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 21. 10 óra

ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN ÉS AZ ÉLET MEGY TOVÁBB 2024. április 21. Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 3,6 „Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                           Molnár Szabolcs bo. lelkipásztor 2.   Fennálló ének: 160:1 3.   Bűnvallás és kegyelemhirdetés 4.   Főének: 204:1–4 Kérjük, az Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 21. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 14. 10 óra

ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN A SZABADSÁG EVANGÉLIUMA ÖNTUDATRA ÉBRESZT 2024. április 14. Az igehirdetés alapigéje: Gal 4,6–7 „Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés       Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 14. 10 óra[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 7. 10 óra

ISTENTISZELET A NAGYTEMPLOMBAN EGYHÁZLÁTOGATÁS VASÁRNAPJA 2024. április 7. Az igehirdetés alapigéje: Jn 21,7 „Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felsőruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe.” Az istentisztelet rendje 1.   Apostoli köszöntés                                                        Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2.   Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2024. április 7. 10 óra[…]

Nagytemplomi Gyülekezeti Kirándulás

Gyülekezeti kirándulás Kassára Időpont: 2024. június 8.Úti cél: Kassa Indulás: 6:00 Érkezés: 19:30 Indulás és érkezés helye: Püspöki Hivatal előtti parkoló (Kálvin tér 17.) Költség: 8.000 Ft/fő (gyülekezeti tagok számára), 10.000Ft/fő (nem gyülekezeti tagok számára) Program:6:00-9:30 – Utazás9:30-11:00 – Szent Erzsébet székesegyház11:00-11:30 – Rodostói ház11:30-12:30 – Látogatás a Kassai Református Egyházközségbe12:30-14:00 – Ebéd, szabadidő14:00 – Indulás Read more about Nagytemplomi Gyülekezeti Kirándulás[…]

Eleve elrendelés és szabad akarat?

Eleve elrendelés és szabad akarat? Isten tényleg előre eldöntötte, hogy ki jut a mennybe és ki kerül a pokolba? Az eleve elrendelés tükrében számítanak a döntéseim? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Bibliaiskolában.Az alkalmon Dr. Kovács Krisztián egyetemi docens lesz a vendégünk.Szeretettel várjuk!  A Nagytemplomi Bibliaiskola évek óta kiscsoportos alkalmon, ahol a célunk, hogy mindenki Read more about Eleve elrendelés és szabad akarat?[…]

Fényfestés a Nagytemplomra

Fényfestés a Nagytemplomra „Isten ez országot a jólét és boldogság minden elemeivel megáldotta…”   Fényfestés a Nagytemplomra a Függetlenségi Nyilatkozat 175 éves évfordulóján   „Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és hozzá tartozó minden részekkel és tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független európai statusnak nyilváníttatik, s ezen egész status területi egység eloszthatatlannak s épsége sérthetetlennek kijelentetik.” Read more about Fényfestés a Nagytemplomra[…]