Istentisztelet 2016. június 26. 10 óra

Istentisztelet 2016. június 26. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (János 1,1-4) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli Read more about Istentisztelet 2016. június 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2016. június 19. 10 óra

Istentisztelet 2016. június 19. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta Read more about Istentisztelet 2016. június 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2016. június 12. 10 óra

Istentisztelet 2016. június 12. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „…a sokaság megkereste őt, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik: “A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem.„ (Lukács 4,42-43) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor 2. Fennálló Read more about Istentisztelet 2016. június 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2016. június 5. 10 óra

Istentisztelet 2016. június 5. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „…és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács 2,7) „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet Read more about Istentisztelet 2016. június 5. 10 óra[…]