Istentisztelet 2019. április 22. 10 óra húsvét 2. napja

2019. április 22., húsvét 2. napja – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15,19) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 187,1 3. Keresztelés 4. Főének: 348,1-5 5. Előfohász – Oláh István lelkipásztor 6. Igeolvasás: 1Kor Read more about Istentisztelet 2019. április 22. 10 óra húsvét 2. napja[…]

Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja

2019. április 21., húsvét 1. napja – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az Read more about Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja[…]

Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek

2019. április 19., nagypéntek – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik Read more about Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek[…]

Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök

2019. április 18., nagycsütörtök – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen Read more about Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök[…]

Megyei bibliai történetmondó versenyen vettünk részt a hittanos gyermekekkel

A nyolcadik évfolyamon Berki Georgina Bernadett 1 helyezést ért el.Drofti Panna az ötödik évfolyamosoknál és Nagy Ádám Kornél az első évfolyamosoknál második helyezett lett.Drofti Balázs pedig a harmadik évfolyamosoknál a harmadik helyet szerezte meg. Ehhez a versenyhez kapcsolódott egy rajzpályázat is melyen a következő eredmények születtek:Nyolcadik évfolyamon Pásti Nóra lett az első.Hetedik évfolyamon Pásztor Anna Read more about Megyei bibliai történetmondó versenyen vettünk részt a hittanos gyermekekkel[…]

Zakariás próféta könyve

Zakariás próféta Haggeus és Malakiás kortársa, akik a babiloni fogság utáni korban éltek. Nevének jelentése: az Úr megemlékezik. Jézus születése előtt 538-ban Cyrusz engedélyével ő is hazatérhetett családjával. Zakariás személyesen ismerte Izráel népének fogság utáni állapotát. Látta a lerombolt várost és templomot, látta az újrakezdés örömét, látta az újjáépülő templomot és látta az emberi csüggedést, Read more about Zakariás próféta könyve[…]

Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap

2019. április 14., virágvasárnap – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Erre ő így szólt hozzám: Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Az istentisztelet témája: Honnan van erőforrásunk? Az istentisztelet rendje: 1. Gyermekek virágvasárnapi műsora 2. Apostoli köszöntés Read more about Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap[…]

Istentisztelet 2019. április 7. 10 óra

2019. április 7. – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a Read more about Istentisztelet 2019. április 7. 10 óra[…]

Húsvéti gyülekezeti reggeli 2019

Egy család életében az étkezés mindig különös fontossággal bír és ez nem lehet másképpen egy gyülekezet életében sem. Lehetőség nyílik találkozásokra, beszélgetésre, a közösségben való öröm megélésére. A húsvéti ünnepkörben egy ilyen alkalomra várjuk a gyülekezetet a nagytemplomi gyülekezeti terembe. Húsvét vasárnapján közös reggelivel ünnepelhetjük meg Jézus feltámadását. Szendviccsel, tojással várjuk a gyülekezetet, amely alkalomra Read more about Húsvéti gyülekezeti reggeli 2019[…]