Zakariás próféta könyve

Zakariás próféta Haggeus és Malakiás kortársa, akik a babiloni fogság utáni korban éltek. Nevének jelentése: az Úr megemlékezik. Jézus születése előtt 538-ban Cyrusz engedélyével ő is hazatérhetett családjával. Zakariás személyesen ismerte Izráel népének fogság utáni állapotát. Látta a lerombolt várost és templomot, látta az újrakezdés örömét, látta az újjáépülő templomot és látta az emberi csüggedést, Read more about Zakariás próféta könyve[…]

Péter első levele

A levelet szerzője az első század végén küldte Rómából a Kis-Ázsiában élő keresztyéneknek. Az itt élők egy nemzedékkel korábban Pál apostoltól hallották először az evangélium örömhírét. Sokan keresztyénné lettek, maguk mögött hagyták pogányságukat, és keresték új életük útját a régi társadalom keretei között. Megtérésük elszigetelődést jelentett, keresztyén életük felvállalásával a kirekesztettségre, megvetettségre is igent mondtak. Read more about Péter első levele[…]

Eszter könyve

Eszter könyve gyönyörű elbeszélés, ami a mesebelinek tűnő perzsa királyi udvarba vezeti olvasóit. Súsán várában volt gazdagság, intrika és szerelem, király és királyné, gonosz tanácsadó és egyszerű, de hűséges, szinte észrevehetetlen ember. Ha ehhez ezt is hozzászámítjuk, hogy a végén elbukik a gonosz, és győz az igazság, már-már unalmasnak is hat az egész. Csakhogy a Read more about Eszter könyve[…]

A bírák könyve

Megmaradni az új világban, idegenek között, akik naponta vesztünkre törnek: sokan küzdenek ezzel az élethelyzettel ma is, családok, messze költözöttek, új hazát keresők. Legtöbben talán azt hiszik, nincs gyötrelmesebb a vágyott cél felé vezető útnál. A valóság azonban gyakran megrázó, amikor kiderül, hogy az út viszontagságai eltörpülnek a mindennapok nehézségei mellett. A Bírák könyve ilyen Read more about A bírák könyve[…]

Sámuel első könyve

A könyv Izrael életének egy átmeneti periódusáról szóló elbeszélések gyűjteménye. Az ilyen korszakok gyakran erőszakkal, vérrel és kiváló férfiak halálával vannak kikövezve, így esett ez Izraelben is a Kr.e. 11. század végén, a bírák napjaiból a királyságba történő átmenet évtizedeiben. A könyv elején a silói papságról valamint a gyermek Sámuelről olvasunk, amit küzdelmes időszak követett: Read more about Sámuel első könyve[…]

Lukács evangéliuma

Lukács evangéliuma egy kétkötetes mű első darabja. Az evangélium Jézus születésének, életének, halálának és feltámadásának történetét beszéli el. Ehhez szervesen kapcsolódik az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv, a folytatás, az egyház születésének és első évtizedeinek históriájával. Lukács, aki minden bizonnyal Pál apostol munkatársa volt, mondanivalóját Márk evangéliumát követve rendezte el. Egyedül Lukács elbeszélésében maradt ránk néhány Read more about Lukács evangéliuma[…]

Náhum próféta könyve

Náhum könyvének hátterében az ókori világot megrengető események állnak. Az asszír seregek Kr.e. 663-ban törtek rá az egyiptomi Thébára, erre utalhat 3,8, ugyanakkor Náhum fő mondanivalója a Ninivét fenyegető veszedelem. Ez a mezopotámiai város, az Újasszír Birodalom gyöngyszeme, Kr.e. 612-ben esett el. Palesztina térségében ekkor már több, mint egy évszázada berendezkedtek az asszírok. Ez a Read more about Náhum próféta könyve[…]

Mikeás próféta könyve

Mikeás viharos történelmi időkben, a Kr.e. nyolcadik század utolsó negyedében élt, Júda egyik vidéki településén, Móreset-Gátban. Ő alapvetően másként értékelte országa helyzetét, mint ismertebb fővárosi társa, Ézsaiás. Számára Jeruzsálem, Sion nem a remény bástyája, hanem a bűnök forrása volt. Amikor Mikeás a városra tekintett, dőzsölő gazdagokat, nyomorultak ügyét kiforgató bírákat, szegényeket semmibe vevő előkelőket valamint Read more about Mikeás próféta könyve[…]

Péter második levele

Péter második levele az Újszövetség legkésőbb keletkezett irata, lejegyzése a második század második negyedére tehető. Ebből következik, hogy szerzője nem maga Péter, az apostol, hanem az író az ő tekintélye alá helyezte magát, neve alatt írt, ezzel a hagyomány folytatását akarta hangsúlyozni. Ez gyakori eljárás volt az ókorban, amikor teljesen másként gondolkoztak a szerzők szerepéről, Read more about Péter második levele[…]

János második levele

János második levele az Újszövetség egyik legrövidebb könyve, egyetlen fejezet, mindössze tizenhárom vers. A könyv két fontos üzenetet fogalmaz meg. Elsősorban az egymás iránti szeretet fontosságára hívja fel a gyülekezet tagjainak figyelmét, másrészt nem titkolja, hogy lehetnek olyanok, akiket célszerűbb elkerülni. Az ellenfelek a keresztyén hit egyik legmeghatározóbb elemét, Jézus Krisztus tökéletes emberségét tagadták. Nem Read more about János második levele[…]