Éjszakai orgonazene a Nagytemplom falai között

Idén először a Debreceni Református Nagytemplom is csatlakozik az Orgonák éjszakája országos programsorozathoz. A Filharmónia Magyarország által indított kezdeményezés célja, hogy országszerte több száz helyszínen több százezer orgonasíp szólaljon meg ugyanabban az időpontban. Az idei koncertek 2020. augusztus 8-án, szombat éjszaka várják a zeneszerető közönséget. A Filharmónia Magyarország az elmúlt években mindent megtett azért, hogy Read more about Éjszakai orgonazene a Nagytemplom falai között[…]

Zsoltárok könyve

Izrael történetét végigkísérték az Istent magasztaló, máskor Őt segítségül hívő énekek, melyekben az Úr elé álló ember könyörög, vagy hálát ad. A Zsoltárok könyve 150 fejezetből áll, ez a Biblia leghosszabb könyve. Az egymás után sorakozó költemények hosszú évszázadok alatt keletkeztek, idővel gyűjteményekbe szerkesztették ezeket, míg végül a szöveg elnyerte mai formáját. A zsoltárok végigkísérték Read more about Zsoltárok könyve[…]

Mózes harmadik könyve

Szentség, papság, tisztaság, étkezési előírások: csupa olyan fogalom, amit a keresztyén ember az ószövetségi törvényhez kapcsol, és tovább már nem is akar foglalkozni ilyesmivel. Mózes harmadik könyvének azonban ezek a meghatározó témái, és ez az irat is része a Szentírásnak. Itt is találunk fontos üzenetet: nem mindegy, milyen állapotban állunk meg a Mindenható Isten előtt, Read more about Mózes harmadik könyve[…]

Malakiás könyve

Malakiás zárja a kispróféták könyveinek sorát, a keresztyén Ószövetség ezzel a néhány fejezettel ér véget. A babiloni fogságot követő időszakba vezet ez a mű. Ekkor már állt a második Templom, sokan hazatértek, Izrael lassan megelevenedett: élték mindennapi életüket, megülték ünnepeiket, majdnem minden úgy volt, mint azelőtt – de csak majdnem. Jeruzsálem már nem volt királyi Read more about Malakiás könyve[…]

Jeremiás könyve

A próféta Júda történetének egyik legnehezebb korszakában, a babiloni fogság előestéjén élt. Jeremiás élete elválaszthatatlanul összefonódott Jeruzsálem elbukásának évtizedeivel, miközben megtérésre hívott szóval és jelképes cselekedetekkel. Idővel kiderült, hogy figyelmeztetése nem sokat ért, és személyes sorsa is gyötrelmessé vált: nemcsak megtérésre hívó üzenetét utasították el, őt magát is üldözni kezdték. Végül szeme előtt borult lángba Read more about Jeremiás könyve[…]

Máté evangéliuma

Az evangélium Jézus nemzetségtáblázatával kezdődik, ami már önmagában jelzi a szerző szándékát: elolvasva ezt a huszonnyolc fejezetet, mindenki megérti, hogy Jézus valóban a Messiás, akiben Isten minden ígérete karnyújtásnyi közelségbe került. Születésétől feltámadásáig ószövetségi próféciák beteljesedése kísérte Urunk földi életét, az evangélium pedig Jézust kíséri végig útja állomásain. Máté azt mutatja meg, hogy a hosszú Read more about Máté evangéliuma[…]

Nehémiás könyve

Nehémiás könyve az újjáépítés irata. Főszereplője egy zsidó vezető, a perzsa király bizalmi embere, aki az idegen hatóság tisztviselőjeként érkezett Jeruzsálembe. Nehémiást mélyen megrázta mindaz, amit a városban tapasztalt. Felkavarta, hogy ősei földjét romok borítják, és elkeserítette, hogy testvérek helyett egymást elnyomó, kizsákmányoló, szolgasorba taszító emberek fogadták. Az építkezést épp ezért a károk felmérésével kezdte, Read more about Nehémiás könyve[…]

A zsidókhoz írt levél

Az Újszövetség ismeretlen, de valószínűleg jól képzett zsidókeresztyén szerzőtől származó irata, ami mindenekelőtt bátorít és int, kitartásra, a hitbeli megfáradás legyőzésére, vallástételre. A Zsidókhoz írt levél fontos teológiai kérdéseket jár körül, beszél Krisztus főpapi tisztéről, áldozatáról, az általa nyert örök üdvösségről. A levél talán legkülönlegesebb része a 11. fejezet, ahol a szerző a hit hőseit Read more about A zsidókhoz írt levél[…]

Krónikák második könyve

A Krónikák első könyve Dávid király halálával ér véget, a második könyv itt veszi fel az elbeszélés fonalát. Salamon uralkodását a Királyok első könyvéhez hasonló színes elbeszélésben írja meg (1-9. fejezet), de még inkább középpontba helyezi az új király legfontosabb tettét, a jeruzsálemi szentély felépítését. A könyvben ettől kezdve a templom és a kultusz különös Read more about Krónikák második könyve[…]

Jeremiás siralmai

Öt költemény, mely Júda és Jeruzsálem végzetét, elbukását énekli meg, az elveszett világot siratja. A Kr.e. hatodik század elején a babiloni seregek végiggázoltak a közel-keleten, nem állhatott meg velük szemben sem város, sem nemzet. A Siralmak könyve a megsemmisülést hozó vereséget kontextusba helyezi: meggyászolja az országot, de nemcsak a katonai értelemben vett bukás miatt. Sokkal Read more about Jeremiás siralmai[…]