A zsidókhoz írt levél

Az Újszövetség ismeretlen, de valószínűleg jól képzett zsidókeresztyén szerzőtől származó irata, ami mindenekelőtt bátorít és int, kitartásra, a hitbeli megfáradás legyőzésére, vallástételre. A Zsidókhoz írt levél fontos teológiai kérdéseket jár körül, beszél Krisztus főpapi tisztéről, áldozatáról, az általa nyert örök üdvösségről. A levél talán legkülönlegesebb része a 11. fejezet, ahol a szerző a hit hőseit veszi sorra. A levél felidézi az ószövetségi Szentírás különböző alakjait, férfiakat és nőket Ábeltől Ráhábig, akik a meghátrálás nélküli hit ajándékát nyerték el. Példájuk előttünk is nyitva áll, Krisztus követésére hív, Ő “tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (13,8).