Istentisztelet 2019. november 10. 10 óra

2019. november 10. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az Urat, és mélységesen megalázta magát őseinek Istene előtt. Imádkozott hozzá, ő pedig megkönyörült rajta; meghallgatta könyörgését, és hazavitte országába, Jeruzsálembe. Manassé megtanulta ebből, hogy az Úr az Isten.” (2Krón 33,12-13)
Az igehirdetés témája: A meg nem szűnő kegyelem
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 25,1
3. Gyermekpercek – Ésik Ádám János exmisszus-gyakornok
4. Főének: 223,1-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: 2Krón 33,1-13 – ifj. Szász Barnabás presbiter
7. Imádság – Emberné Balogh Emőke gyülekezeti tag
8. Igehirdetés előtti ének: 246,1
9. Igehirdetés: 2Krón 33,12-13 – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 224,8
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Konfirmandusok megáldása – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
14. DRK Dóczy Gimnázium szolgálata – Ablonczy Béla lelkipásztor, vallástanár
15. Hirdetések, adakozásra felhívás-
16. Záró ének: 291,1-4;11
Orgona: Dezső Darió orgonaművész
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. november 17.
Az igehirdetések alapigéje: Zsid 11,1
Igehirdetők: 8:00 –Tóth Dorottya Tünde, 10:00 –Dr. Millie Snyder,
18:00 –Káposztás Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az istentisztelet előtt Gyurina Hanna, Nagy Áron és Szabó Marcell gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Virágos Lajosné (Sánta Katalin) 79 évet élt és Kecskés Lajosné (Nagy Jolán) 67 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– November 5-én 12:30-kor Mészáros György emlékét hirdette.
4. „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében 2019. november 4-én 13:30-kor megszólalt a lélekharang az elhunytak emlékezetére a gyászistentisztelet keretén belül.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. A IV. Nagytemplomi Bál 2019. november 16-án, szombaton, 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. A belépőjegy ára felnőtteknek 5.000 Ft, gyermekeknek (14 éves korig) 2.500 Ft fejenként. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, és egy pohár pezsgőt. A befolyt összegből a Nagytemplomban egy 24 harangból álló harangjáték megvásárlását támogatjuk, ami alkalmas különféle református énekek dallamának megszólaltatására. Asztalfoglalás és jegyvásárlás november 13-ig lehetséges a Lelkészi Hivatalban.
2. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszergyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban, ahol december 14-ig lesz lehetőség leadni.
3. November 11-én 17 órától Mihályi Győző és Karasszon Eszter „Álmom: az Isten” című előadása kerül megrendezésre a Nagytemplom imatermében, ahol magyar költők istenes verseit hallgathatjuk majd meg.
4. November 24-én lesz 200. évfordulója annak, hogy az első istentisztelet megtartásával birtokba vette újonnan épült templomát a hajdani református gyülekezet. Jubileumi zenei programsorozatunk, mely a „TÖBB MINT 200 HANG” címet viseli, 2019. november 21-én, csütörtökön, 18 órakor indul útjára, Csorba Gergő és Sárosi Dániel orgonakoncertjével. Az alkalom különlegessége, hogy az előadók egyszerre szólaltatják meg a templom két orgonáját. A belépés díjtalan. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
5. Szeretettel hívjuk és várjuk a 2019. november 17-én, vasárnap 15-18 óráig tartandó Presbiteri találkozóra a gyülekezet presbitereit. Az alkalom helyszínét a Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség biztosítja. Jelentkezni 2019. november 12-ig, keddig lehetséges. A jelentkezéseket a hirdesdazigetszervezo@reformatus.hu e-mail címre várjuk.
6. December 15-èn, vasárnap 16 órától a Debreceni Református Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, amelyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
7. 2019. november 15-24. között vendégünk lesz a Charlotte-i Myers Park presbiteriánus testvérgyülekezet küldöttsége. Imádkozzunk látogatásuk áldásaiért, és testvérgyülekezeti kapcsolatunkért.
________________________________________
Alkalmaink:
1. November 11-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
2. Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe 16-18 óráig.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.