Istentisztelet 2019. november 17. 10 óra

2019. november 17. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11,1)
Az igehirdetés témája: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek” (Jn 20,29 b)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 166,1-2
3. Keresztelés
4. Fő ének: 161,1-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Zsid 11, 1-12 – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 204,6
9. Igehirdetés: Zsid 11,1 – Dr. Millie Snyder lelkipásztor
Fordít: Balog Margit lelkipásztor, DRHE nyelvi lektor
10. Igehirdetés utáni ének: 225,7
11. Imádság
12. Úri ima, áldás
13. Hirdetések, adakozásra felhívás – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
14. Záró ének: 200,1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. november 24.
Az igehirdetések alapigéje: Neh 2,17
Igehirdetők: 8:00 –Ésik Ádám János, 10:00 –Dr. Fekete Károly,
18:00 –Püski Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Az elmúlt héten Németh Luca, az istentiszteleten Bodnár Vivien, Vágó Emma, Poráczki Márk és Tóth Vencel Gergely gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Az elmúlt héten eltemettük Vitán Mária Róza 72 évet élt, Tóthné Dr. Kiss Margit 82 évet élt, és Sárközy Zoltán 84 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25)
3. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Tóthné Dr. Kiss Margit, majd Sárközy Zoltán, ezt követően a nádudvari Fazekas dinasztia elhunyt tagjainak emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszergyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban, ahol december 14-ig lesz lehetőség leadni. Az adományokból gyülekezetünk rászoruló tagjait is támogatjuk.
2. 2019. november 19-én, 18 órakor a Gyülekezeti Teremben kerekasztal beszélgetés keretében megismerhetjük a Charlotte-i Myers Park presbiteriánus testvérgyülekezet életét. Téma: istentisztelet és gyülekezeti élet, közös utak. A beszélgetés résztvevői Dr. Millie Snyder és Dr. Hodossy-Takács Előd. Szeretettel várjuk a presbitereket és gyülekezetünk tagjait.
3. November 24-én ünnepeljük 200. évfordulóját annak, hogy az első istentisztelet megtartásával birtokba vette újonnan épült templomát a hajdani református gyülekezet. Jubileumi zenei programsorozatunk, mely a „TÖBB MINT 200 HANG” címet viseli, 2019. november 21-én, csütörtökön, 18 órakor indul útjára, Csorba Gergő és Sárosi Dániel orgonakoncertjével. Az alkalom különlegessége, hogy az előadók egyszerre szólaltatják meg a templom két orgonáját. A belépés díjtalan. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
4. 2019. november 23-án, szombaton 16 órától adventi koszorúkészítésre lesz lehetőség a Nagytemplom Toronytermében. Szeretettel várjuk a hittanos gyermekeket családjukkal együtt. Egy koszorú 800 Ft. Jelentkezni az annabogi.szasz@gmail.com email címen lehet november 20-ig.
5. 2019. november 28-án 29-én és 30-án 18 órától, és december 1-én 10 órától id. Pocsai Sándor csongori (Kárpátalja) református lelkipásztor fog evangelizációs alkalmat tartani a Nagytemplomban. Szeretettel várjuk a testvéreket, és hívjunk másokat is ezekre a találkozásokra.
6. 2019. december 15-èn, vasárnap 16 órától a Debreceni Református Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, amelyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
________________________________________
Alkalmaink:
1.November 18-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2.November 23-án, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliaórája lesz a Leány utcai Ifjúsági Központban.
3.November 23-án szombaton, 17 órától lesz a „Középkorúak+” bibliakör következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
2. Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe minden nap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a 06-30-589-58-59 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– testvérgyülekezeteinkért
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.