János második levele

János második levele az Újszövetség egyik legrövidebb könyve, egyetlen fejezet, mindössze tizenhárom vers. A könyv két fontos üzenetet fogalmaz meg. Elsősorban az egymás iránti szeretet fontosságára hívja fel a gyülekezet tagjainak figyelmét, másrészt nem titkolja, hogy lehetnek olyanok, akiket célszerűbb elkerülni. Az ellenfelek a keresztyén hit egyik legmeghatározóbb elemét, Jézus Krisztus tökéletes emberségét tagadták. Nem Read more about János második levele[…]

Istentisztelet 2019. január 27. 17 óra Ökumenikus záró istentisztelet

Istentisztelet 2019. január 27. 17 óra Ökumenikus záró istentisztelet Imahét a Krisztushívők egységéért 2019. január 20-27. „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Orgonazene (Szolgálattevők bevonulása) 2. Egyesített Ökumenikus Kórus éneke: Gárdonyi Zoltán: Dicsérjétek Istent 3. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly ref. püspök 4. Gyülekezeti ének: 1. ének 5. Read more about Istentisztelet 2019. január 27. 17 óra Ökumenikus záró istentisztelet[…]

Mózes második könyve

Mózes második könyve Izrael néppé válásának hagyományait rögzíti. Kezdetben népes, de se törvénnyel, se letisztult istenismerettel nem rendelkező rabszolgahadként áll Izrael. A könyv végén pedig olyan közösségként, mely ráhagyatkozott Istenre, tusakodva ugyan, de mégiscsak az Úr követésében él, ismer törvényt és van kultuszi gyakorlata. Itt olvasunk Izrael egyiptomi elnyomásáról, Mózes születéséről és nevelkedéséről, a tíz Read more about Mózes második könyve[…]

Istentisztelet 2019. január 27. 10 óra

2019. január 27. 10 óra – AZ IGE ÉVE AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre: a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és a jebúszi nép helyére.” (2Móz 3,8) Az istentisztelet Read more about Istentisztelet 2019. január 27. 10 óra[…]

Gyermekfarsang

Időpont: 2019. február 23., szombat 16 óra Helyszín: Leány utca 2. Program: – áhitat – jelmezbemutató – ki mit tud? – játék, táncház – kézműves foglalkozás Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, melyre szeretettel várjuk a sütemény és üdítő felajánlásokat. Érdeklődni Szász Anna Boglárka beosztott lelkésznél lehet az annabogi.szasz@gmail.com e-mail címen.

Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra

2019. január 20. 10 óra – AZ IGE ÉVE AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!” (1Kir 8,27) Az istentisztelet témája: Életünk temploma Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves Read more about Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra[…]

A királyok első könyve

A királyokról írt első könyv (1Kir) a Dávid által életre hívott jeruzsálemi királyságba vezeti olvasóit. Az első tizenegy rész Salamon mesés udvarát mutatja be, és benne a templomot, aminek felépítését a könyv neki, az államalapító király fiának tulajdonítja. A második egység (12-22) zavarosabb világot rajzol meg. Salamon utódainak nem sikerült egyben tartani az országot, így Read more about A királyok első könyve[…]

Mózes első könyve

Mózes első könyve (1Móz) a kezdetekről szól. Első tizenegy fejezete a világ teremtéséről, valamint Isten és ember ősi kapcsolatáról tesz vallást. Itt olvasunk a ember bűnéről és büntetéséről, az özönvízről, Bábel tornyáról. A könyv második egységében (12-50. fejezet) egy család kerül a középpontba, Ábrahám és Sára leszármazottai, négy nemzedéken át. Jól ismert szereplőkkel találkozunk itt Read more about Mózes első könyve[…]