Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra

Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!” (1Kir 8,27) Az istentisztelet témája: Életünk temploma Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára. AZ Read more about Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra[…]

A királyok első könyve

A királyokról írt első könyv (1Kir) a Dávid által életre hívott jeruzsálemi királyságba vezeti olvasóit. Az első tizenegy rész Salamon mesés udvarát mutatja be, és benne a templomot, aminek felépítését a könyv neki, az államalapító király fiának tulajdonítja. A második egység (12-22) zavarosabb világot rajzol meg. Salamon utódainak nem sikerült egyben tartani az országot, így Read more about A királyok első könyve[…]

Mózes első könyve

Mózes első könyve (1Móz) a kezdetekről szól. Első tizenegy fejezete a világ teremtéséről, valamint Isten és ember ősi kapcsolatáról tesz vallást. Itt olvasunk a ember bűnéről és büntetéséről, az özönvízről, Bábel tornyáról. A könyv második egységében (12-50. fejezet) egy család kerül a középpontba, Ábrahám és Sára leszármazottai, négy nemzedéken át. Jól ismert szereplőkkel találkozunk itt Read more about Mózes első könyve[…]

Júdás levele

Az Újszövetség négy Júdást ismer: az árulóvá lett Iskáriótest; Jézus egy további tanítványát, aki Jakab fia volt; Jézus egyik testvérét; valamint egy lázadót, aki az evangéliumban említett összeírás idején szított felkelést. A kutatók egy része azt az álláspontot képviseli, hogy egyikük, Jézus földi testvére volt a levél szerzője. Más tudósok szerint a szerzőt nem az Read more about Júdás levele[…]

Mózes ötödik könyve

Mózes ötödik könyve Isten és a választott nép kapcsolatának különleges szövege. Régi hagyomány ezt második, vagy megismételt törvénykönyvként tartani számon, ami a 17. fejezet rendelkezésére vezethető vissza: a 17,18 szól arról, hogy a jó király mindig tartsa magánál Isten törvényének mását, mert csak így várható tőle bölcs, népe javát szolgáló kormányzás. A könyv első néhány Read more about Mózes ötödik könyve[…]

Vasárnap este más helyszín és más időpont

Január 20-án a 18 órától kezdődő istentisztelet helyett 17 órától az Ökumenikus Imahét kezdő alkalmára hívjuk a Testvéreinket. Görög Katolikus Templom Január 20. vasárnap, 17 óra Köszöntés: Dr. Seszták István gk. főhelynök Igét hirdet: Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző Imaközösséget vezeti: Kapin István gk. parókus

Istentisztelet 2019. január 13. 10 óra

Istentisztelet 2019. január 13. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”(1Móz 1,1)Az istentisztelet témája: Isten hatalmaAZ ISTENTISZTELET RENDJE1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor2. Fennálló ének: 487,23. Főének: 251,1-84. Előfohász5. Igeolvasás: 1Móz 1,1-31 Dr. Szabó Attila presbiter6. Imádság Szilágyi Tamás gyülekezeti tag7. Igehirdetés előtti ének: 24,18. Igehirdetés: 1Móz 1,1 Vad Zsigmond Read more about Istentisztelet 2019. január 13. 10 óra[…]

Imahét a Krisztus-hívők egységéért – 2019. január 20-27. – Debrecen

Ökumenikus imahét „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20) Görög Katolikus Templom Január 20. vasárnap, 17 óra Köszöntés: Dr. Seszták István gk. főhelynök Igét hirdet: Derencsényi István ref. lelkészi főjegyző Imaközösséget vezeti: Kapin István gk. parókus Evangélikus Templom Január 21. hétfő, 17 óra Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkész Igét hirdet: Dr. Krakomperger Zoltán Read more about Imahét a Krisztus-hívők egységéért – 2019. január 20-27. – Debrecen[…]

Tájékoztató lelkészi ajánlásról

Kedves Szülők! Örömmel vesszük, hogy gyermeke jövőbeli tanulmányait a Református Egyház valamely oktatási intézményében kívánja elkezdeni, vagy folytatni. Ahhoz, hogy gyermeke felvételt nyerjen a megjelölt református oktatásai intézménybe lelkészi ajánlás szükséges. Az ajánlás ügyében, annak a református gyülekezetnek a Lelkészi Hivatalát illetve lelkipásztorát kell felkeresni, ahol a szülők gyülekezeti tagsággal rendelkeznek. Gyakori kérdésként szokott felmerülni, Read more about Tájékoztató lelkészi ajánlásról[…]

„Szemeimet a hegyekre emelem…” – Megnyílik 2019 első időszaki kiállítása a Nagytemplomban

Az év első vasárnapján Pótor Mirjam festménykiállításával indul el a Nagytemplomi időszaki tárlatok idei sorozata. A bemutatott 34 akrilfestmény mindegyikén egy-egy bibliai ige is olvasható, melyek által még jobban értelmezhető a képek üzenete. Pótor Mirjam keresztény lelkészcsaládban nőtt fel, így gyermekkora óta a bibliai példázatok és igék útjelzőként kísérik életét. A tanítóként dolgozó Mirjam több Read more about „Szemeimet a hegyekre emelem…” – Megnyílik 2019 első időszaki kiállítása a Nagytemplomban[…]