Istentisztelet 2019. január 20. 10 óra

2019. január 20. 10 óra – AZ IGE ÉVE

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!”
(1Kir 8,27)
Az istentisztelet témája: Életünk temploma
Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk
a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára.
AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán segédlelkész
2. Fennálló ének: 19,1
3. Főének: 392,1-5
4. Előfohász
5. Igeolvasás: 1Kir 8,22-34
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 165,1
8. Igehirdetés: 1Kir 8,27 Oláh István lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 165,6
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Záró ének: 196,1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
Kérjük Testvéreinket, hogy
imádkozzanak az Ige Évének áldásaiért!
________________________________________
A heti bibliai olvasmány Mózes második könyve.
Január 27-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
A szabadítás ígérete
Az igehirdetések alapigéje: 2Móz 3,8. Az istentiszteleten szolgálók:
8 óra 10 óra
Káposztás Gábor Molnár Szabolcs

HIRDETÉSEK
________________________________________
Az elmúlt héten eltemettük Tóthné dr. Kovács Erika Klára 82 évet él
és Puskás Lajosné (Kun Ilona) 86 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)
________________________________________
A Rákóczi-harang:
– január 15-én, délután 3 órakor Dr. Gombos Sándor emlékét hirdette,
– január 19-én, délután 1 órakor a Kovács és a Szilágyi család elhunyt tagjainak az emlékét hirdette.
________________________________________
1. Január 21-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Január 24-én, csütörtökön 9:30-tól nyílt napot szervez a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Ezen az alkalmon az érdeklődők megismerhetik képzéseinket és a jelentkezés feltételeit. Ezen kívül bepillanthatnak az intézmény mindennapi életébe, találkozhatnak oktatókkal és jelenlegi hallgatókkal is.
3. Február 15-én, pénteken 18 órától kerül megrendezésre a XII. Tiszántúli Református Jótékonysági Bál a Kölcsey Központban. A bálról további információkat a www.ttre.hu weboldalon olvashatnak.
4. Február 10-17. között lesz a Házasság hete programsorozat a gyülekezetünkben. Részletes program a Nagytemplom weboldalán olvasható.
5. A Nagytemplomi Gyülekezeti kórus felvételt hirdet szoprán, tenor és basszus szólamokban. Kórusgyakorlattal rendelkező, énekelni szerető tagokat várunk minden szerdán 18 órától a gyülekezeti terembe! Kottaismeret nem feltétel.
6. A református iskolák felvételi tájékoztatóiról információk az iskolák weboldalán találhatók. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek gyülekezetünk weboldalán olvashatóak.
7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.