Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 30.

Az igehirdetés alapigéje: Jn 9,25b „Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 191:1,5 3. Bűnvallás – Kegyelemhirdetés 4. Főének: 282:1–5 5. Előfohász 6. Igeolvasás: Jn 9,13–41 7. Imádság 8. Igehirdetés előtti ének: 727:3 9. Igehirdetés: Jn 9,25b Oláh Attila lelkipásztor 10. Zenei Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 30.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 23.

A GYÓGYÍTÓ BŰNBOCSÁNAT Igehirdető: Beszterczey András Az igehirdetés alapigéje: Mk 2,10–11 „Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Dancsó Zoltán bo. lelkipásztor 2. Fennálló ének: 32:1 3. Bűnvallás – Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 23.[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 10. (Húsvét II. napja)

A KIÁBRÁNDULÁSTÓL A VISSZATALÁLÁSIG Igehirdető: Dr. Fekete Károly HÚSVÉT II. NAPJA Az igehirdetés alapigéje: Lk 24,28–35 „Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 10. (Húsvét II. napja)[…]

Istentisztelet a Nagytemplom – 2023. április 9. Húsvét I. napja

AZ ÉLET ELSŐ NAPJA Igehirdető: Beszterczey András HÚSVÉT I. NAPJA Az igehirdetés alapigéje: 1Kor 15,20–22 „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” Az istentisztelet rendje 1. Kórusmű: J. Read more about Istentisztelet a Nagytemplom – 2023. április 9. Húsvét I. napja[…]

Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 7. Nagypéntek

RÓLUNK VAN SZÓ Igehirdető: Oláh István Az igehirdetés alapigéje: Mt 26,65–66 „A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek: Méltó a halálra!” Az istentisztelet rendje 1. Apostoli köszöntés Beszterczey András lelkipásztor 2. Fennálló ének: 485:1 3. Bűnvallás 4. Read more about Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 7. Nagypéntek[…]