Istentisztelet a Nagytemplomban – 2023. április 10. (Húsvét II. napja)

A KIÁBRÁNDULÁSTÓL A VISSZATALÁLÁSIG
Igehirdető: Dr. Fekete Károly

HÚSVÉT II. NAPJA

Az igehirdetés alapigéje: Lk 24,28–35
„Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.”

Az istentisztelet rendje
1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor
2. Fennálló ének: 520
3. Bűnvallás
4. Kegyelemhirdetés
5. Főének: 513:1–5
6. Előfohász
7. Igeolvasás: Lk 24,13–16.19–35 Pápai-Tarr Ágnes gyülekezeti tag
8. Imádság
9. Zenei elcsendesedés:
10. Igehirdetés: Lk 24,28–35 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
11. Zenei elcsendesedés: J.S.Bach: D-dúr Preludium
12. Apostoli hitvallás
13. Imádság, Úri ima
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Záróének: 516:1–5

Orgonál: Csorba Gergő kántor

Szeretteink, akik a keresztségben részesültek
A húsvéti ünnepkörben Kompanek Emili, Tóth-Berei Noel és Kocsis Áron gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

HIRDETÉSEK
1. Április 11-én (kedden) a Lelkészi Hivatal zárva tart.
2. Április 13-án (csütörtökön) 19 órától Hűvösvölgyi Ildikó Csendes Csodák című estje lesz a Nagytemplomi Művészeti Szalonban. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában és a jegy.hu oldalon kaphatóak.
3. Május 18–21. között kerül megrendezésre a II. Debreceni Református Napok rendezvénysorozata. A gazdag programból kiemelten is hirdetjük a május 20-án, szombaton 17 órakor kezdődő szabadtéri úrvacsorás istentiszteletet, amelyet a Református Kollégium és Nagytemplom között található Emlékkertben fogunk tartani a Debreceni Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt.
4. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
5. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz, 4-10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.