Istentisztelet a Nagytemplom – 2023. április 9. Húsvét I. napja

AZ ÉLET ELSŐ NAPJA
Igehirdető: Beszterczey András

HÚSVÉT I. NAPJA

Az igehirdetés alapigéje: 1Kor 15,20–22
„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.”

Az istentisztelet rendje
1. Kórusmű: J. Clarke: Jertek Áldjuk Istent Vass Sándor karnagy
2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 501
4. Főének: 513:1–5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Lk 24,1–12
7. Imádság
8. Kórusmű: Vad Péter Zsigmond: Zengd Jézus nevét Tóth-Bartók Dániel karnagy
9. Igehirdetés: 1Kor 15,20–22 Beszterczey András lelkipásztor
10. Zenei elcsendesedés
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 351:1–2
13. Úrvacsora, Ágenda (360-364) Oláh István lelkipásztor
Kórusmű: Halmos: Örvendetes napunk támadt
Schubert: Sanctus
14. Áldás
15. Hirdetések
16. Himnusz
17. Záróének: 756:1–5
Orgonál: Csorba Gergő kántor
Közreműködik: Herczeg Márton trombita, Vad Péter Zsigmond tanár-karnagy

Szeretteink, akiktől búcsúzunk
Az elmúlt héten eltemettük Tóth Gyuláné (Kovács Jolán) 87 évet élt testvérünket.
Április 11-én (kedden) 11 órától lesz Fazekas Béláné (Arany Katalin) tiszteletbeli presbiterünk temetése a Debreceni Köztemetőben.
„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25)

Emlékharang
Az elmúlt héten a Rákóczi-harang Nagy János halálának 5. évfordulóját és Mónus Béla Péter a DRKG volt igazgató helyettesének halálának 5. évfordulóját hirdette.
Istentisztelet után Csizmadia Lajosné és Csizmadia Lajos emlékére fog megszólalni.
„Az igaznak az emlékezete áldott.” (Péld 10,7)

HIRDETÉSEK
1. Az úrvacsorai jegyeket Dudás Ferenc és családja adományozta.
2. Megjelent a Közösség egyházmegyei újság húsvéti száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
3. Április 11-én (kedden) a Lelkészi Hivatal zárva tart.
4. Április 13-án (csütörtökön) 19 órától Hűvösvölgyi Ildikó Csendes Csodák című estje lesz a Nagytemplomi Művészeti Szalonban. Jegyek a Nagytemplom jegypénztárában és a jegy.hu oldalon kaphatóak.
5. Május 18-21. között kerül megrendezésre a II. Debreceni Református Napok rendezvénysorozata. A gazdag programból kiemelten is hirdetjük a május 20-án, szombaton 17 órakor kezdődő szabadtéri úrvacsorás istentiszteletet, amelyet a Református Kollégium és Nagytemplom között található Emlékkertben fogunk tartani a Debreceni Református Egyházmegye gyülekezeteivel együtt.
6. Július 17–21. között lesz gyülekezeti táborunk Balatonszárszón, az SDG Konferencia Központban. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu/gyulekezetitabor oldalon lehet.
7. Július 31. és augusztus 4. között napközis hittantábor lesz, 4-10 éves gyermekek részére, jelentkezni a gyülekezetünk honlapján lehet.