Istentisztelet 2014. december 31. 16 óra

Istentisztelet 2014. december 28. 10 óra 1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv püspök 2. Fennálló ének: 90, 1 3. Hirdetések 4. Főének: 280, 1-3 5. Előfohász, Imádság 6. Igehirdetés előtti ének: 229, 1 7. Igehirdetés: János 3, 1-21 8. Imádság 9. Úri ima 10. Áldás 11. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr köszöntése a Presbitérium és Read more about Istentisztelet 2014. december 31. 16 óra[…]

Istentisztelet 2014. december 28. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 28. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: „Íme, az Isten Báránya!” … Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást” – (ami azt jelenti: Felkent). … Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: „Megtaláltuk Read more about Istentisztelet 2014. december 28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2014. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 26. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. … Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. ”(János 1, 14. 16) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv 2. Fennálló ének: Read more about Istentisztelet 2014. december 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2014. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, Read more about Istentisztelet 2014. december 25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2014. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2014. december 24. 16 óra „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2, 11) 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond 2. Fennálló ének: 327, 1 3. Főének: 316, 1-5. 7-8 4. Imádság 5. Igeolvasás: Lukács 2, 1-11 6. Igehirdetés 7. Imádság, Úri ima 8. Gyülekezeti ének: 315, 1-2 9. Gyermekek Read more about Istentisztelet 2014. december 24. 16 óra[…]

Istentisztelet 2014. december 21. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 21. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, ” (Lukács 24, 1-2) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond 2. Fennálló ének: 329, 2 3. Keresztelés 4. Főének: 303, 1-7 Read more about Istentisztelet 2014. december 21. 10 óra[…]

Istentisztelet 2014. december 14. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 14. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. ” (Zsoltárok 40, 2) „Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az ÚR ünnepnapjára?” (Hóseás 9, 5) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István 2. Fennálló ének: 304, 1-2 3. Főének: 312, 1-4 4. Előfohász 5. Igeolvasás: Read more about Istentisztelet 2014. december 14. 10 óra[…]

Istentisztelet 2014. december 7. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 7. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. … Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. … Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, Read more about Istentisztelet 2014. december 7. 10 óra[…]