Istentisztelet 2014. december 26. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 26. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. … Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. ”(János 1, 14. 16)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 315, 1-7
5. Hirdetések Vad Zsigmond
6. Előfohász
7. Igeolvasás: János 1, 14-18
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 325, 5
10. Igehirdetés: János 1, 14. 16 Szász Barnabásné
11. Igehirdetés utáni ének: 227, 8
12. Imádság
13. Úri ima
14. Áldás
15. Záró ének: 328, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor