Istentisztelet 2014. december 25. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 25. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (János 1, 9-13)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Szász Barnabásné
2. Fennálló ének: 182
3. Hirdetések
4. Főének: 326, 1-5

5. Előfohász, Igeolvasás: János 1, 1-13
6. Imádság
7. Gyülekezeti kórus éneke:
(Praetorius: Szép hajnalcsillag kél az égen) vez.: Balogh József karnagy
8. Igehirdetés: János 1, 9-13 Dr. Bölcskei Gusztáv
9. Gyülekezeti kórus éneke:
(Briegel: Gloria) vez.: Vass Sándor karnagy
10. Imádság, Úri ima
11. Úrvacsora előtti ének: 329, 5
12. Úrvacsora, ágendázik: Vad Zsigmond
(Úrvacsorai énekek: 313, 315, 316, 323-325)
13. Himnusz
14. Záró ének: 327, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

A Gyülekezeti kórust kíséri a Debreceni Lyra zenekar,
orgonán kísér Vad Péter tanár-karnagy