Istentisztelet 2014. december 24. 16 óra

Istentisztelet 2014. december 24. 16 óra

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.”
(Lukács 2, 11)

1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 327, 1
3. Főének: 316, 1-5. 7-8
4. Imádság
5. Igeolvasás: Lukács 2, 1-11
6. Igehirdetés
7. Imádság, Úri ima
8. Gyülekezeti ének: 315, 1-2
9. Gyermekek szolgálata
10. Áldás
11. Záró ének: Csendes éj

Istentiszteleti rend a Nagytemplomban a karácsonyi ünnepkörben 2014.