Istentisztelet 2014. december 28. 10 óra

Istentisztelet 2014. december 28. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: „Íme, az Isten Báránya!” … Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást” – (ami azt jelenti: Felkent). … Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik.” (János 1, 35-36. 41. 45)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Bartha Gyula
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 298, 1-2. 4

5. Hirdetések Petró László
6. Előfohász
7. Igeolvasás: János 1, 35-51
8. Imádság
9. Igehirdetés előtti ének: 154
10. Igehirdetés: János 1, 35-36. 41. 45 Molnár Szabolcs
11. Igehirdetés utáni ének: 299, 1-3
12. Imádság, Úri ima, Áldás
13. Záró ének: 445, 1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor