Istentisztelet 2014. december 31. 16 óra

Istentisztelet 2014. december 28. 10 óra


1. Apostoli köszöntés Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
2. Fennálló ének: 90, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 280, 1-3
5. Előfohász, Imádság
6. Igehirdetés előtti ének: 229, 1
7. Igehirdetés: János 3, 1-21
8. Imádság
9. Úri ima
10. Áldás
11. Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr köszöntése a Presbitérium és a gyülekezet nevében Dr. Virágh Pál főgondnok
Ajándékok átadása
12. Himnusz
13. Záró ének: 283, 1-3
________________________________________
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor