Istentisztelet 2015. május 31. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg magatok; mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4, 19-20) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Dr. Csorba Péter 2. Fennálló ének: 329, 2 3. Keresztelés 4. Read more about Istentisztelet 2015. május 31. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. május 25. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 25. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Apostolok Cselekedetei 37-38) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli Read more about Istentisztelet 2015. május 25. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. május 24. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 24. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor Read more about Istentisztelet 2015. május 24. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. május 17. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 17. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Read more about Istentisztelet 2015. május 17. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. május 10. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 10. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nikodémus megkérdezte tőle: „Hogyan történhet meg mindez?” Jézus így válaszolt: „Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?” (János 3, 9-10) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond 2. Fennálló ének: 329, 5 3. Hirdetések 4. Főének: 301, 1-8 5. Előfohász, Igeolvasás: János 3, 1-8 Read more about Istentisztelet 2015. május 10. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. május 3. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 3. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek.” (Jeremiás 1, 5) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István 2. Fennálló ének: 24, 1 3. Gyermekek anyák napi köszöntője 4. Hirdetések 5. Főének: 265, 1-4 6. Előfohász, Igeolvasás: Zsoltárok 121, 1-8 7. Read more about Istentisztelet 2015. május 3. 10 óra[…]