Istentisztelet 2015. május 31. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 25. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg magatok; mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 4, 19-20)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Csorba Péter
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Hirdetések Tóth Dorottya
5. Főének: 397, 1-5
6. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 4, 19-20
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 255, 7-8
9. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 4, 19-20 Oláh István
10. Igehirdetés utáni ének: 398, 1;5
11. Imádság
12. Úri ima
13. Áldás
14. Záró ének: 396, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor