Istentisztelet 2015. május 25. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 25. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Apostolok Cselekedetei 37-38)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly
2. Fennálló ének: 188
3. Hirdetések
4. Főének: 374, 1-6
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 2, 14-36
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 372, 1. 4
9. Igehirdetés: Apostolok Cselekedetei 2, 37-38 Vad Zsigmond
10. Igehirdetés utáni ének: 369, 9
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Gyülekezeti ének: 463, 1
13. Jubileumi konfirmáció Oláh István
14. Köszöntések Dr. Pécsi Tamás
Vass Sándor
15. Záró ének: 375, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor