Istentisztelet 2015. május 24. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 24. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róma 8, 14-17)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 189
3. Hirdetések
4. Főének: 370, 1-3
5. Előfohász, Igeolvasás: Apostolok Cselekedetei 2, 1–13
6. Imádság
7. Gyülekezeti Énekkar éneke
(Vad Péter: A pünkösdnek jeles napján) vez.: Vass Sándor
8. Igehirdetés: Róma 8, 14-17 Dr. Fekete Károly
9. Gyülekezeti Énekkar éneke
(Szokolay: Áldjuk Isten nagy kegyelmét) vez.: Vass Sándor
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Úrvacsora előtti ének: 463, 3-4
12. Úrvacsora, ágendázik Oláh István
(Úrvacsorai énekek: 369, 372, 375, 377)
13. Himnusz
14. Záró ének: 376, 1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Az énekkart orgonán kíséri Vad Péter