Istentisztelet 2015. május 17. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 17. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.” (2Thesszalonika 2, 13-14)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 65, 1-2
3. Keresztelés
4. Főének: 274, 1-4
5. Hirdetések Lucski Márta

6. Előfohász, Igeolvasás: 1Krónikák 29, 10-17
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 329, 2
9. Igehirdetés: 2Thesszalonika 2, 13-14 Molnár Szabolcs
10. Igehirdetés utáni ének: 285, 4
11. Imádság, Úri ima
12. Áldás
13. Záró ének: 468, 1-3. 6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor