Istentisztelet 2015. május 10. 10 óra

Istentisztelet 2015. május 10. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Nikodémus megkérdezte tőle: „Hogyan történhet meg mindez?” Jézus így válaszolt: „Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?” (János 3, 9-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 329, 5
3. Hirdetések
4. Főének: 301, 1-8

5. Előfohász, Igeolvasás: János 3, 1-8
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 221, 3. 6
8. Igehirdetés: János 3, 9-10 Veres János
egyházmegyei lelkészi tanácsos
9. Igehirdetés utáni ének: 312, 3
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Gyülekezeti ének: 378, 1
13. Köszöntés
14. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése Diószegi Béláné
egyházmegyei világi tanácsos
15. Lelkipásztori felhatalmazó levél átadása Vad Zsigmond
16. Záró ének: 467, 1-5
Orgona: Vad Péter tanár-karnagy