Emlékhelyek Napja 2019

A Nemzeti Örökség Intézete országos programsorozata minden év májusának második hétvégéjén a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontosságú helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet. A programban Debrecen is érintett, hiszen a Református Nagytemplom és Kollégium 2013-ban együttesen kapta meg a Nemzeti Emlékhely címet. Hazánkban jelenleg 17 épület viselheti a Nemzeti Emlékhely címet, köztük 6 fővárosi intézmény. Read more about Emlékhelyek Napja 2019[…]

A Példabeszédek könyve

A Példabeszédek könyvének alapfogalma a bölcsesség, amely az eredeti értelme szerint gyakorlattal megszerzett tudás, szakértelem, valaki valamit csinál és jól csinálja. Ez a bölcsesség az utcán kiált (8,1), azaz figyelemmel, nyitott szemmel, gondolkodva kell járni a világban, és akkor az ember a mindennapi tapasztalataiból megtanulhatja ezt a bölcsességet. A bölcsességet nem lehet pénzen megvenni (17,16). Read more about A Példabeszédek könyve[…]

Istentisztelet 2019. április 28. 10 óra

2019. április 28. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Én, a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás.” (Péld 8,12) Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára. Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 248,1 3. Read more about Istentisztelet 2019. április 28. 10 óra[…]

Istentisztelet 2019. április 22. 10 óra húsvét 2. napja

2019. április 22., húsvét 2. napja 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15,19) Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 187,1 3. Keresztelés 4. Főének: 348,1-5 5. Előfohász – Oláh István lelkipásztor 6. Read more about Istentisztelet 2019. április 22. 10 óra húsvét 2. napja[…]

Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja

2019. április 21., húsvét 1. napja 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről Read more about Istentisztelet 2019. április 21. 10 óra húsvét 1. napja[…]

Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek

2019. április 19., nagypéntek – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik Read more about Istentisztelet 2019. április 19. 10 óra nagypéntek[…]

Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök

2019. április 18., nagycsütörtök – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen Read more about Istentisztelet 2019. április 18. 18 óra nagycsütörtök[…]

Megyei bibliai történetmondó versenyen vettünk részt a hittanos gyermekekkel

A nyolcadik évfolyamon Berki Georgina Bernadett 1 helyezést ért el.Drofti Panna az ötödik évfolyamosoknál és Nagy Ádám Kornél az első évfolyamosoknál második helyezett lett.Drofti Balázs pedig a harmadik évfolyamosoknál a harmadik helyet szerezte meg. Ehhez a versenyhez kapcsolódott egy rajzpályázat is melyen a következő eredmények születtek:Nyolcadik évfolyamon Pásti Nóra lett az első.Hetedik évfolyamon Pásztor Anna Read more about Megyei bibliai történetmondó versenyen vettünk részt a hittanos gyermekekkel[…]

Zakariás próféta könyve

Zakariás próféta Haggeus és Malakiás kortársa, akik a babiloni fogság utáni korban éltek. Nevének jelentése: az Úr megemlékezik. Jézus születése előtt 538-ban Cyrusz engedélyével ő is hazatérhetett családjával. Zakariás személyesen ismerte Izráel népének fogság utáni állapotát. Látta a lerombolt várost és templomot, látta az újrakezdés örömét, látta az újjáépülő templomot és látta az emberi csüggedést, Read more about Zakariás próféta könyve[…]

Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap

2019. április 14. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Erre ő így szólt hozzám: Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Az istentisztelet témája: Honnan van erőforrásunk? Az istentisztelet rendje: 1. Gyermekek virágvasárnapi műsora 2. Apostoli Read more about Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap[…]