Istentisztelet 2019. április 14. 10 óra virágvasárnap

2019. április 14. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Erre ő így szólt hozzám: Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6)
Az istentisztelet témája: Honnan van erőforrásunk?
Az istentisztelet rendje:
1. Gyermekek virágvasárnapi műsora
2. Apostoli köszöntés – Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor
3. Fennálló ének: 360,1
Kérjük az óvodás gyermekek a toronyterembe, az iskolás és az Immánuel Otthonból érkezett gyermekek az imaterembe menjenek közös gyermek-istentiszteletre.
4. Főének: 331,1-5
5. Előfohász
6. Igeolvasás: Máté 21,1-11 – Bartha Lilla gyülekezeti tag
7. Imádság – Tóth Anna gyülekezeti tag
8. Igehirdetés előtti ének: 266,1
9. Igehirdetés: Zak 4,6 – Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 398,4-5
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Himnusz
14. Záró ének: 367,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Április 18., nagycsütörtök: 18 óra (Úrvacsora) –Vad Zsigmond
Április 19., nagypéntek: 8 óra – Dancsó Zoltán, 10 óra – Dr. Fekete Károly, 18 óra – Passió
Április 20., nagyszombat: 18 óra (Bűnbánati alkalom) –Szász Anna Boglárka
Április 21., vasárnap (húsvét 1. napja): 8 óra (Úrvacsora) – Oláh István, 10 óra (Úrvacsora) – Dr. Fekete Károly, 18 óra (Úrvacsora) – Káposztás Gábor
Április 22., hétfő (húsvét 2. napja): 8 óra – Molnár Szabolcs, 10 óra – Vad Zsigmond, 18 óra – Tóth Dorottya Tünde
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Kovács Éva Ella gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
2. A Rákóczi-harang:
– április 8-án fél 1-kor Sarkadi István emlékét hirdette,
– istentisztelet után Bereczki Lajos emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Csapó János emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Április 15-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Április 15-én, hétfőn 16 órától nyitjuk meg legújabb időszaki kiállításunkat a Galérián. A tárlaton a Magyar Református Egység 10. évfordulója alkalmából meghirdetett Egykép fotópályázat képei kerülnek kiállításra.
3. Április 18-án, csütörtökön 10 órától süteménykészítésre várjuk testvéreinket a Leány utcai Ifjúsági Központba, ahol a húsvéti gyülekezeti reggelire készítünk süteményeket.
4. Április 21-én húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora lesz a fancsikai árpád-kori templomromnál. Vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a templomromhoz. Indulás: 4:40. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő: április 17. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a testvéreket háromnegyed
7-től az Gyülekezeti Terembe.
5. Április 21-én, húsvét vasárnapján 10 órától a három év alatti kisgyermekek szülei az imateremben kivetítőn is követhetik az istentiszteletet.
6. Május 25-én, szombaton lesz a VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorkász Kempingben.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Május 18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A nap folyamán különböző programokon keresztül ismerhetjük meg Református Egyházunk szolgálatát. Az ünnepnap középpontjában a 15 órakor kezdődő úrvacsorás hálaadó istentisztelet áll, melyet Debrecen főterén lesz.

2. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Aktuális szolgálati lehetőségek:
– „Fogd a kezem!” – Gyülekezetünkhöz tartozó rászoruló személyek vagy családok anyagi támogatása egy éven keresztül havi 2.000 Ft-tal.
– Aktuális szolgálati lehetőségekről tájékozódni a weboldalunkon lehet.
Szeretettel várjuk azon Testvéreink jelentkezését, akik szívesen részt vennének állandó szolgálatainkban!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén:
200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a gyülekezetünk fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.