Zakariás próféta könyve

Zakariás próféta Haggeus és Malakiás kortársa, akik a babiloni fogság utáni korban éltek. Nevének jelentése: az Úr megemlékezik. Jézus születése előtt 538-ban Cyrusz engedélyével ő is hazatérhetett családjával. Zakariás személyesen ismerte Izráel népének fogság utáni állapotát. Látta a lerombolt várost és templomot, látta az újrakezdés örömét, látta az újjáépülő templomot és látta az emberi csüggedést, kétségbeesést, amikor a templom építése akadályokba ütközött. A próféta azonban Isten által túllátott az emberin, a jövőbe mutat és Isten ígéreteit hangsúlyozza. Isten által bátorítja, őszintén feddi a népet, jövendöléseiben pedig felragyog Isten szabadító kegyelme. A könyv egyik sajátossága, hogy a próféta Isten igazságosságáról és irgalmáról beszél, ami a messiási ígéreteken keresztül mutatkozik meg.