Istentisztelet 2019. április 28. 10 óra

2019. április 28. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Én, a bölcsesség, együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás.” (Péld 8,12)
Az istentisztelettel párhuzamosan az Imateremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletét 12-18 éves fiatalok számára.
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 248,1
3. Keresztelés
4. Főének: 371,1-7
5. Előfohász – Oláh István lelkipásztor
6. Igeolvasás: Péld 1,2-9
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 305,3
9. Igehirdetés: Péld 8,12 – Jenei Zoltán lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 111,6
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése – Nagy Józsefné Egyházmegyei világi tanácsos
13. Hirdetések, adakozásra felhívás – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
14. Záró ének: 278,1-3;7-8
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. május 5.
Az igehirdetések alapigéje: Préd 8,5
Téma: Az Isten és az ember kapcsolatának áldásai
Igehirdetők: 8:00 – Oláh István, 10:00 – Dr. Marjovszky Tibor, 18:00 – Zenés Áhítat
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. A mai napon Tóth Izabella és Nagy Olívia Csilla gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Dr. Csatordai Csaba és Sterk Alexandra.
3. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Saáryné Pásztor Zsuzsanna 61 évet élt és Szabó Jánosné (Enyedi Erzsébet) 69 évet élt testvéreinket.
Dr. Kovács László a Debreceni Egyházmegye Presbiteri Szövetségének Elnöke, a Kistemplomi Református Egyházközség gondnoka 66 éves korában megtért teremtő Úrához. Temetése 2019. április 29-én, 10.30 órakor lesz a Kistemplomban.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Április 29-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti teremben.
2. Május 4-én, szombaton, 17 órától a Középkorúak+ bibliakörének következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. Május 25-én, szombaton lesz a VIII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorkász Kempingben, amelyre a gyülekezet weboldalán lehet jelentkezni.
4. Július 1-7. között lesz a Gyülekezeti táborunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A gyülekezeti táborról és a gyermek táborainkról bővebb tájékoztatás a weboldalunkon található.
________________________________________
Egyéb hirdetéseink:
1. Május 18-án a Magyar Református Egység tízéves évfordulóját ünnepeljük Debrecenben. A nap folyamán különböző programokon keresztül ismerhetjük meg Református Egyházunk szolgálatát. Az ünnepnap középpontjában a 15 órakor kezdődő úrvacsorás hálaadó istentisztelet áll, mely a főtéren lesz.
2. A Magyar Református Szeretetszolgálat 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnék a szervezet munkáját segíteni, emellett tapasztalatot, gyakorlatot szerezni különböző területeken, egy jó közösségben. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen vagy a 06 30 678 7355-ös telefonszámon lehet.
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Látogatási lehetőség:
– Ha Ön mozgásában akadályoztatva van, ezért az istentiszteletre és gyülekezeti alkalmainkra személyesen nem tud eljönni közénk, de igénye van rá, hogy a gyülekezet diakónusa egy testvéri beszélgetésre, közös imádságra Önt lakásában felkeresse, kérjük, ezt az igényét jelezze felénk a Lelkészi Hivatal elérhetőségein vagy a diakónusnál.
Előre egyeztetett időpontban fel fogjuk keresni Önt!
Diakónus: Őzné Vaszil Dóra (diakonia@nagytemplom.hu, 06-20/823-2774)
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– a gyülekezetünk fiataljaiért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatéért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.