Istentisztelet 2015. április 26. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 26. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól. … Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő Read more about Istentisztelet 2015. április 26. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. április 19. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 19. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, Read more about Istentisztelet 2015. április 19. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. április 12. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 12. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” (Galata 1, 10) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Lucski Márta 2. Fennálló ének: 398, 1 3. Hirdetések 4. Főének: 200, 1-6 5. Read more about Istentisztelet 2015. április 12. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. április 6. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 6. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.” Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” (János 20, 27-28) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Read more about Istentisztelet 2015. április 6. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. április 5. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 5. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Jézus így szólt hozzá: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.” Jézus nevén szólította: „Mária!” Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” Read more about Istentisztelet 2015. április 5. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. április 3. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 3. 10 óra „Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.” (János 19, 30) 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond 2. Fennálló ének: 344, 1 3. Hirdetések 4. Főének: 341, 1-3 5. Előfohász 6. Igeolvasás: Zsoltárok 22, 15-19; János 19, 23-24. 28-30 7. Imádság 8. Igehirdetés előtti ének: Read more about Istentisztelet 2015. április 3. 10 óra[…]

Istentisztelet 2015. április 2. 18 óra

Istentisztelet 2015. április 2. 18 óra 1. Apostoli köszöntés Petró László 2. Fennálló ének: 437, 1 3. Főének: 345, 1-4 4. Előfohász 5. Imádság 6. Igeolvasás: 1Korinthus 11, 23-26 7. Igehirdetés 8. Úrvacsorai közösség (458-462. énekek) 9. Imádság 10. Úri ima 11. Adakozásra való felhívás, Hirdetések 12. Záró ének: 338, 1-4 13. Áldás ________________________________________ Orgona: Read more about Istentisztelet 2015. április 2. 18 óra[…]