Istentisztelet 2015. április 5. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 5. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Jézus így szólt hozzá: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.” Jézus nevén szólította: „Mária!” Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” – ami azt jelenti: Mester.” (János 20, 15-16)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Gyermekkórus éneke: vez.: Vass Sándor
(Vad Péter: Az első Húsvét ünnepén)
3. Fennálló ének: 186
4. Hirdetések
5. Főének: 356, 1-5
6. Előfohász, Igeolvasás: János 20, 1-18
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 185
9. Igehirdetés: János 20, 15-16 Vad Zsigmond
10. Gyülekezeti Énekkar éneke: vez.: Vass Sándor
(Dobai Pál: Feltámadt a mi életünk)
11. Imádság, Úri ima
12. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
13. Úrvacsora, ágendázik Molnár Szabolcs
(Úrvacsorai énekek: 440; 347; 348; 349; 350)
14. Gyülekezeti Énekkar éneke az úrvacsora alatt: vez.: Vass Sándor
(Jarman: Feltámadt hős)
15. Himnusz
16. Záró ének: 288, 1-7
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
A kórust orgonán kíséri Vad Péter tanár-karnagy
Fuvolán közreműködik Szőke Eszter