Istentisztelet 2015. április 6. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 6. 10 óra

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.” Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” (János 20, 27-28)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond
2. Fennálló ének: 187
3. Hirdetések
4. Főének: 348, 1-5
5. Előfohász, Igeolvasás: János 20, 19-29
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 184, 1
8. Igehirdetés: János 20, 27-28 Oláh István
9. Igehirdetés utáni ének: 466, 1
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Záró ének: 357, 1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor