Istentisztelet 2015. április 12. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 12. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” (Galata 1, 10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Lucski Márta
2. Fennálló ének: 398, 1
3. Hirdetések
4. Főének: 200, 1-6

5. Előfohász, Igeolvasás: Lukács 24, 36-49 Horsai Ede
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 445, 5
8. Igehirdetés: Galata 1, 10 Molnár Szabolcs
9. Igehirdetés utáni ének: 469, 1. 4
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Záró ének: 467, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor