Istentisztelet 2015. április 19. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 19. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre.” (Galata 4, 8-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István
2. Fennálló ének: 329, 2
3. Keresztelés
4. Főének: 396, 1-3

5. Előfohász, Igeolvasás: Galata 4, 1-11 Lucski Márta
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 230, 1
8. Igehirdetés: Galata 4, 8-10 Oláh István
9. Igehirdetés utáni ének: 215, 2
10. Imádság, Úri ima
11. Áldás
12. Hirdetések Vad Zsigmond
13. Lelkészválasztás Ferenczi Pál egyházmegyei lelkészi főjegyző
Tasi Sándor egyházmegyei világi főjegyző
14. Záró ének: 395, 1-3
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor