Istentisztelet 2015. április 26. 10 óra

Istentisztelet 2015. április 26. 10 óra


AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól. … Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.” (Kolossé 1, 1-2. 9-10)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Molnár Szabolcs
2. Fennálló ének: 105, 1
3. Főének: 475, 1-3

4. Előfohász, Igeolvasás: Kolossé 1, 1-10
5. Imádság
6. Igehirdetés előtti ének: 377, 3
7. Igehirdetés: Kolossé 1, 1-2. 9-10 Vad Zsigmond
8. Igehirdetés utáni ének: 492, 4
9. Imádság, Úri ima, Áldás
10. Konfirmáció előtti ének: 370, 1
11. Keresztelés és – konfirmáció Feketéné Lakatos Edina
12. Köszöntés Dr. Virágh Pál főgondnok
13. Imádság Létmányi Katinka konfirmandus
14. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2
15. Úrvacsora, ágendázik: Oláh István
(Úrvacsorai énekek: 274. 458-462)
16. Áldás
17. Hirdetések
18. Záró ének: 348, 1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor