Istentisztelet 2019. december 29. 10 óra

2019. december 29. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és mondd meg nekik: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.” (3Móz 19,2) Az igehirdetés témája: Szentek legyetek! Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Ésik Ádám János exmisszus-gyakornok 2. Fennálló ének: 162,1 3. Read more about Istentisztelet 2019. december 29. 10 óra[…]

Mózes harmadik könyve

Szentség, papság, tisztaság, étkezési előírások: csupa olyan fogalom, amit a keresztyén ember az ószövetségi törvényhez kapcsol, és tovább már nem is akar foglalkozni ilyesmivel. Mózes harmadik könyvének azonban ezek a meghatározó témái, és ez az irat is része a Szentírásnak. Itt is találunk fontos üzenetet: nem mindegy, milyen állapotban állunk meg a Mindenható Isten előtt, Read more about Mózes harmadik könyve[…]

“…és bocsásd meg vétkeinket…”

Keresztyén emberként minden nap elhangzik tőlünk is a Jézustól tanult imádság és a címben olvasható könyörgés. Mégis vannak olyan helyzetek, amikor a Mi Atyánk egy-egy mondata különös jelentőséget szerez. Ilyen volt az a pillanat is, amikor 2019. december 19-én a Debreceni Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjaival közösen imádkozott a Nagytemplomi Gyülekezet küldöttsége karácsonyi ünnepségükön. Az idei adventi Read more about “…és bocsásd meg vétkeinket…”[…]

Istentisztelet 2019. december 22. 10 óra

2019. december 22. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” (Mal 3,23-24) Az igehirdetés témája: Légy készen! A mai igéről: Read more about Istentisztelet 2019. december 22. 10 óra[…]

Malakiás könyve

Malakiás zárja a kispróféták könyveinek sorát, a keresztyén Ószövetség ezzel a néhány fejezettel ér véget. A babiloni fogságot követő időszakba vezet ez a mű. Ekkor már állt a második Templom, sokan hazatértek, Izrael lassan megelevenedett: élték mindennapi életüket, megülték ünnepeiket, majdnem minden úgy volt, mint azelőtt – de csak majdnem. Jeruzsálem már nem volt királyi Read more about Malakiás könyve[…]

Otthonunk, a gyülekezet… – írói pályázat

A Nagytemplomi Egyházközség a 200 éves jubileumra készülve hirdette meg „Otthonunk, a gyülekezet” című írói pályázatát. A felhívás célja az volt, hogy olyan írások szülessenek akár prózai, akár verses formában, melyek egy-egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, egy jelentős eseményt vagy alakot mutatnak be. A felhívásra érkezett pályázatok PDF formátumban letölthetőek. Dr. Czeglédy Read more about Otthonunk, a gyülekezet… – írói pályázat[…]

Istentisztelet 2019. december 15. 10 óra

2019. december 15. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéi: „Eljön az az idő – így szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.” (Jer 31,31) Az igehirdetés témája: Az új szövetség reménysége Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 431 3. Keresztelés Read more about Istentisztelet 2019. december 15. 10 óra[…]

Jeremiás könyve

A próféta Júda történetének egyik legnehezebb korszakában, a babiloni fogság előestéjén élt. Jeremiás élete elválaszthatatlanul összefonódott Jeruzsálem elbukásának évtizedeivel, miközben megtérésre hívott szóval és jelképes cselekedetekkel. Idővel kiderült, hogy figyelmeztetése nem sokat ért, és személyes sorsa is gyötrelmessé vált: nemcsak megtérésre hívó üzenetét utasították el, őt magát is üldözni kezdték. Végül szeme előtt borult lángba Read more about Jeremiás könyve[…]

Karácsonyi ünnepség a Nyitott Ajtó Otthonban

Idén először készülhettek karácsony ünnepére a Nyitott Ajtó Szociális Központ idősei és munkatársai megújult épületükben. A 2019. december 11-én megjelent vendégsereg délelőttjét meghatározta a generációk találkozása, a közös éneklés, imádság, ajándékozás, azonban a kulcsszó mindenki számára ugyanaz volt: a szeretet. A karácsonyi ünnepség a fiatalok szolgálatával vette kezdetét. A Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának 4.a Read more about Karácsonyi ünnepség a Nyitott Ajtó Otthonban[…]