Istentisztelet 2019. december 15. 10 óra

2019. december 15. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéi: „Eljön az az idő – így szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.” (Jer 31,31)
Az igehirdetés témája: Az új szövetség reménysége
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
2. Fennálló ének: 431
3. Keresztelés
4. Ének: 301,1
5. Ibolya Utcai Általános Iskola hittanosainak adventi szolgálata
6. Főének: Új szövetséged
7. Előfohász – Ésik Ádám János exmisszus-gyakornok
8. Igeolvasás: Jer 31,31-34
9. Imádság
10. Igehirdetés előtti ének: 210,3
11. Igehirdetés: Jer 31,31 – Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
12. Igehirdetés utáni ének: 448,6
13. Imádság, Úri ima, Áldás
14. Hirdetések, adakozásra felhívás
15. Záró ének: 312,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. december 22.
Az igehirdetések alapigéje: Mal 3,23
Igehirdetők: 8:00 –Szász Anna Boglárka, 10:00 –Oláh István,
18:00 –Tóth Dorottya Tünde
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. 2019. december 9-én megszületett Őz Attila és Őzné Vaszil Dóra gyülekezetünk diakónusának első gyermeke, Őz Berta.
2. Az istentiszteleten Fehérvári Áron gyermek részesült a keresztség sákramentumában.
3. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Molnár Viktor és Győri Fanni.
4. Az elmúlt héten eltemettük Koncz Sándor 76 évet élt és Csáthy Józsefné (Szolnoki Erzsébet) 81 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
5. A Rákóczi-harang:
– Istentisztelet után Dr. Pogány Béla emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Ma 16 órától a Debreceni Református Kollégium Dísztermében Gyermekek karácsonya lesz. Az alkalmat szeretetvendégséggel zárjuk, amelyre szívesen fogadunk felajánlásokat.
2. A karácsonyi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban december 18-ig.
3. December 17-én, kedden 18 órától presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti Teremben.
4. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
________________________________________
Alkalmaink:
1. December 16-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
2. December 21-én, szombaton 17 órától Középkorúak + bibliakör lesz a Gyülekezeti Teremben.
3. December 21-én, szombaton 17 órától a „30+”-osok bibliaórája lesz a Leány utcai Ifjúsági Központban.
________________________________________
Szolgálati lehetőség:
1. „Szeretetdoboz” címmel tartós élelmiszergyűjtő segélyakciót szervez rászoruló családok részére a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Nagytemplom diakóniai szolgálata. Az adományok begyűjtésére használható doboz átvehető a Lelkészi Hivatalban, ahol december 17-ig lesz lehetőség leadni. Az adományokból gyülekezetünk rászoruló tagjait is támogatjuk.
2. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat, takarókat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
3.Önkénteseket várunk a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjébe minden nap 16-18 óráig. Érdeklődni Libor Andrea diakónusnál lehet a +36-30/589-5859 telefonszámon.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft havonta,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft havonta,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft havonta.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– az advent áldásaiért
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)