Istentisztelet 2019. szeptember 1. 10 óra

2019. szeptember 1. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak az embereknek. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert Read more about Istentisztelet 2019. szeptember 1. 10 óra[…]

Pál levele Tituszhoz

Titusz Pál apostol hűséges, néhány esetben nélkülözhetetlen munkatársa volt. Amikor Pál összetűzésbe került a Korinthusi gyülekezet néhány tagjával, Titusz ment a városba, hogy közreműködjön a viták rendezése érdekében. Kulcsszerepet játszott az elszegényedő jeruzsálemi keresztyének számára szervezett adománygyűjtés során is. Később Krétára került, onnan talán Nikopoliszba (ma Görögország nyugati részén), majd Dalmáciába ment. A levél a Read more about Pál levele Tituszhoz[…]

Istentisztelet 2019. augusztus 25. 10 óra

2019. augusztus 25. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9) Az igehirdetés témája: Jézus meggazdagító szegénysége Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor 2. Fennálló ének: Read more about Istentisztelet 2019. augusztus 25. 10 óra[…]

Pál második levele a korinthusiakhoz

Pál apostol és a korinthusi gyülekezet viszonya viharos volt. Nem teljesen világosak a konfliktus részletei, de azt tudjuk, hogy a gyülekezet egyes tagjai az apostol ellen beszéltek, nagy szomorúságot okozva ezzel neki. Ennek eredménye lett egy “könnyhullatással” írt levél (lásd 2Kor 2,4), majd idővel a kapcsolat rendeződni kezdett. A második korinthusi levél tükrözi az apostol Read more about Pál második levele a korinthusiakhoz[…]

Istentisztelet 2019. augusztus 18. 10 óra

2019. augusztus 18. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéjéből: „Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem Read more about Istentisztelet 2019. augusztus 18. 10 óra[…]

Dániel próféta könyve

Dániel elbeszélései (1-6 fejezet) már a könyv megszületésekor is a régmúltba repítették az olvasókat. A hellén birodalmak szorításában a Kr.e. második század első évtizedeiben Izraelnek bátorításra volt szüksége, hogy kitarthasson a hagyományait, kultúráját fenyegető ellenséggel szemben. Ekkor vette elő a szerző a mintegy négy évszázaddal korábban, a babiloni királyi udvarban az Úr melett kitartó zsidó Read more about Dániel próféta könyve[…]

Istentisztelet 2019. augusztus 11. 10 óra

2019. augusztus 11. 10 óra – AZ IGE ÉVE Az igehirdetés alapigéje: „Azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint!” (Róm 11,5) Az istentisztelet témája: Mire hívott el az Úr? Az istentisztelet rendje: 1. Apostoli köszöntés – Püski Gábor segédlelkész 2. Fennálló ének: 84,1 3. Főének: 425,1-4 Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek Read more about Istentisztelet 2019. augusztus 11. 10 óra[…]

Éjszakai templomtúra a Virágkarnevál alkalmából

Mindig különleges élményt jelent egy több száz éves épületben barangolni a félhomályban. A Debreceni Református Nagytemplom az elmúlt évben kezdte rendszeresíteni az éjszakai látogatásokat, a tavalyi Virágkarneválon pedig több mint félezren keresték fel a templomot néhány kései óra leforgása alatt. Idén újra adott a lehetőség: augusztus 15-én egészen éjfélig látogatható a Nagytemplom. Habár a Nagytemplom Read more about Éjszakai templomtúra a Virágkarnevál alkalmából[…]

Ezsdrás könyve

Ezsdrás könyvének bevezető versei estek erre a vasárnapra. Ezsdrás és Nehémiás korában szabadultak meg a zsidók a babiloni fogságból. Cirus perzsa király úgy döntött, hogy a Babilóniába hurcolt rab népeket hazaengedi. A zsidóktól azt kéri, hogy építsék újra a templomukat Jeruzsálemben. Tehát Izrael visszanyeri küldetését, ő marad a választott nép, amelynek ismét van temploma, s Read more about Ezsdrás könyve[…]