Istentisztelet 2019. szeptember 1. 10 óra

2019. szeptember 1. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak az embereknek. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiábavalók… De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek..” (Titusz 3:8-9.14)
Az igehirdetés témája: Harcok a gyülekezetben
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 151
3. Főének: 255:1-3,7-8
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Titusz 3,3-14
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 331,5
8. Igehirdetés: Titusz 3,8-9.14 Vad Zsigmond esperes- lelkipásztor
9. Igehirdetés utáni ének: 360:6
10. Imádság, Úri ima
11. Hirdetések, adakozásra felhívás
12. Az Immánuel Otthon tanévnyitója Győri Zsófia igazgató
13. Új munkatársak fogadalomtétele és gyermekek megáldása Oláh István lelkipásztor
14. Úrvacsora előtti ének 435:1-2
15. Úrvacsora, ágendázik (457-) Tóth Dorottya Tünde-beosztott lelkipásztor
16. Áldás
17. Záró ének: 235:1-2
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. szeptember 8.
Az igehirdetések alapigéje: Filem 11
Igehirdetők: 8:00 – Molnár Szabolcs, 10:00 – Dr. Fekete Károly, 18:00 – Szász Anna
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Szombaton Gula Dávid György és Gula Dániel László, a mai napon Katona Sára és Bognár Kornélia gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Tőzsér Dávid és Fodor Orsolya, Szabó Gábor Zoltán és Baranyai Zsuzsanna Terézia, Gál Miklós és Deutsch Katalin, Tárczy Péter és Tóth Eszter, Krucsó Attila és Csajkó Dóra.
3. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Erdei Ferencné Katona Zsófia Emma 90 évet élt és Pesti Imre 81 évet, Aranyos Endréné (Károlyi Mária) 97 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– az elmúlt héten Pesti Imre emlékét hirdette, az istentisztelet után Dr. Erdei Ferencné emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Gyülekezetépítés Napja. Célja, hogy egymást megismerjük, új kapcsolatok épüljenek, valamint új tagokkal bővüljön gyülekezetünk. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy hívjanak meg egy családtagot, szomszédot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett Istenről, de még nem tagja gyülekezetünknek. Segítsük, hogy ő is megtapasztalja milyen áldása van Jézus Krisztushoz és a nagytemplomi gyülekezetünkhöz való tartozásnak. Az istentiszteletet követően a Református Kollégiumban lehetőség lesz beszélgetésre és közös éneklésre. Ebéddel fogjuk befejezni az együttlétünket. A gyermekek számára külön foglalkozást biztosítunk. A kollégiumi programban való részvétel regisztrációhoz kötött, melynek díja 400 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet. Szeretettel várjuk segítők jelentkezését a helyszín berendezéséhez és az ebéd előkészítéséhez, amire Őzné Vaszil Dóra diakónusnál lehet jelentkezni (diakonia@nagytemplom.hu, +36208232774).
2. Szeptember 21-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra. A program tartalmazza a Kollégium Könyvtárának és a Rákóczi várnak a látogatását, a református templom megtekintését, az ebédet és egy hajókirándulást a Tiszán. A részvétel díja 5.000 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
Alkalmaink:
1. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy a konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra szeptember 28-án, szombaton 10 órától a Nagytemplomban. Beiratkozási szándékukat előzetesen a Lelkészi Hivatalban is jelezzék!
2. Szeptember 2-án, 18 órától az Ámen bibliakör, szeptember 5-én, 18 órától a Kőszikla bibliakör, szeptember 6-án, 17 órától az ifjúsági bibliaórák nyitóalkalma lesz a Leány utcai Ifjúsági Központban.
3. Szeptember 26-án, 18 órától felnőtt konfirmációi felkészítő indul a Lelkészi Hivatalban.
4. Szeptember 28-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör, szeptember 30-án, hétfőn 18 órától a Bibliaiskola nyitóalkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a bibliaköri alkalmakért,
– az új tanévért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.