Pál levele Tituszhoz

Titusz Pál apostol hűséges, néhány esetben nélkülözhetetlen munkatársa volt. Amikor Pál összetűzésbe került a Korinthusi gyülekezet néhány tagjával, Titusz ment a városba, hogy közreműködjön a viták rendezése érdekében. Kulcsszerepet játszott az elszegényedő jeruzsálemi keresztyének számára szervezett adománygyűjtés során is. Később Krétára került, onnan talán Nikopoliszba (ma Görögország nyugati részén), majd Dalmáciába ment. A levél a gyülekezeti szolgálat terén fogalmaz meg tanácsokat és intelmeket, megérthetjük belőle a pogány környezetben élő keresztyének nehézségeit.