Istentisztelet 2019. augusztus 11. 10 óra

2019. augusztus 11. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéje: „Azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint!” (Róm 11,5)
Az istentisztelet témája: Mire hívott el az Úr?
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Püski Gábor segédlelkész
2. Fennálló ének: 84,1
3. Főének: 425,1-4
Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel az iskolások toronytermébe közös gyermek-istentiszteletre.
4. Előfohász
5. Igeolvasás: Ezsd 1,1-3
6. Imádság
7. Igehirdetés előtti ének: 305,3-4
8. Igehirdetés: Róm 11,5 – Prof. Dr. Gaál Botond ny. teológiai tanár
9. Igehirdetés utáni ének: 398,3;5
10. Imádság, Úri ima, Áldás
11. Hirdetések, adakozásra felhívás – Püski Gábor segédlelkész
12. Záró ének: 468,1-6
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. augusztus 18.
Az igehirdetések alapigéje: Dán 3,17-18
Igehirdetők: 8:00 – Molnár Szabolcs, 10:00 – Dr. Hodossy-Takács Előd, 18:00 – Tóth Dorottya Tünde
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Balogh Zoé, Kiss Tibor, Nagy Levente Péter és Molnár Bence Csaba gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Kárándi Krisztián László és Mitinszky Nikolett, Vad Péter és Ugrai Brigitta, Dr. Szegedi György és
Szuhogyi Erika, Dr. Konyári István és Makay Éva Felícia.
3. Az elmúlt héten eltemettük Sipos László 64 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Borsiné dr. Barla Erzsébet gyülekezetünk volt presbitere,
Dr. Barla Gyula egyetemi docens és felesége, Szabó Erzsébet emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után Kerek Ádám emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Augusztus végéig minden szerdán délben rövid orgonakoncerten vehetünk részt a Nagytemplomban. A belépés ingyenes.
2. Augusztus 18-án, vasárnap 10 órától tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára az Imateremben.
3. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Gyülekezetépítés Napja. Célja, hogy egymást megismerjük, új kapcsolatok épüljenek, valamint új tagokkal bővüljön gyülekezetünk. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy hívjanak meg egy családtagot, szomszédot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett Istenről, de még nem tagja gyülekezetünknek. Segítsük, hogy ő is megtapasztalja milyen áldása van Jézus Krisztushoz és a nagytemplomi gyülekezetünkhöz való tartozásnak. Az istentiszteletet követően a Református Kollégiumban lehetőség lesz beszélgetésre és közös éneklésre. Ebéddel fogjuk befejezni az együttlétünket. A gyermekek számára külön foglalkozást biztosítunk. A kollégiumi programban való részvétel regisztrációhoz kötött, melynek díja 400 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet. Szeretettel várjuk segítők jelentkezését a helyszín berendezéséhez és az ebéd előkészítéséhez, amire Őzné Vaszil Dóra diakónusnál lehet jelentkezni (diakonia@nagytemplom.hu, +36208232774).
4. Szeptember 21-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra. A program tartalmazza a Kollégium Könyvtárának és a Rákóczi várnak a látogatását, a református templom megtekintését, az ebédet és egy hajókirándulást a Tiszán. A részvétel díja 5.000 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
2. Augusztus 15-én, csütörtökön 19:30-tól a Szent Anna Székesegyház ad otthont Horgas Eszter és Égető Mária hangversenyének. A református gyülekezetek számára 1.000 Ft-os kedvezményes jegyek válthatók a Kölcsey Központban a gyülekezet nevének bemondásával.
3. Augusztus 20-án minden érdeklődőt szeretettel várunk az 50. Virágkarnevál biciklis felvonulására, hogy minél több debreceni református tekerjen együtt a Magyar Református Szeretetszolgálat csapatában. Találkozó 6:10-kor a Miklós utca és Piac utca sarkán, zöld pólóban. A felvonulás végén közösen köszöntjük a Pallagi úti Idősek Háza, valamint a Méliusz Református Idősek Otthonának lakóit.
4. 200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.