Istentisztelet 2019. augusztus 18. 10 óra

2019. augusztus 18. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!” (Dán 3,17-18)
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: Ének 329,2
3. Keresztelés
4. Főének: Ének 277:1-5
5. Előfohász – Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: ApCsel 11,19-26
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: Ének 377:1
9. Igehirdetés: Dán 3,9-18 – Dr. Hodossy-Takács Előd lelkipásztor, egyetemi docens
10. Igehirdetés utáni ének: Ének 214:10
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Záró ének: Ének 264:1-5
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei, 2019. augusztus 25.
Az igehirdetések alapigéje: 2Kor 8,9
Igehirdetők: 8:00 – Szász Anna Boglárka, 10:00 – Oláh István, 18:00 – Molnár Szabolcs
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Ezen a héten Tárczy Natália, az istentisztelet keretében Fülöp Adél, Lucie Hanna Luise Niemyj, Pálosi Olivér, Pántya Lilla Éva,
Sipka Gergely Imre, Székelyhidi Nóra gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Bordás Sándor és
Pongó Anita, Kondor László és Kovács Klaudia, Pósán Antal és Pócsik Judit.
3. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után id. Vántsa Zoltán és felesége Gáspár Valéria emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Augusztus végéig minden szerdán délben rövid orgonakoncerten vehetünk részt a Nagytemplomban. A belépés ingyenes.
2. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Gyülekezetépítés Napja. Célja, hogy egymást megismerjük, új kapcsolatok épüljenek, valamint új tagokkal bővüljön gyülekezetünk. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy hívjanak meg egy családtagot, szomszédot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett Istenről, de még nem tagja gyülekezetünknek. Segítsük, hogy ő is megtapasztalja milyen áldása van Jézus Krisztushoz és a nagytemplomi gyülekezetünkhöz való tartozásnak. Az istentiszteletet követően a Református Kollégiumban lehetőség lesz beszélgetésre és közös éneklésre. Ebéddel fogjuk befejezni az együttlétünket. A gyermekek számára külön foglalkozást biztosítunk. A kollégiumi programban való részvétel regisztrációhoz kötött, melynek díja 400 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet. Szeretettel várjuk segítők jelentkezését a helyszín berendezéséhez és az ebéd előkészítéséhez, amire Őzné Vaszil Dóra diakónusnál lehet jelentkezni (diakonia@nagytemplom.hu, +36208232774).
3. Szeptember 21-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra. A program tartalmazza a Kollégium Könyvtárának és a Rákóczi várnak a látogatását, a református templom megtekintését, az ebédet és egy hajókirándulást a Tiszán. A részvétel díja 5.000 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
2. Augusztus 20-án minden érdeklődőt szeretettel várunk az 50. Virágkarnevál biciklis felvonulására, hogy minél több debreceni református tekerjen együtt a Magyar Református Szeretetszolgálat csapatában. Találkozó 6:10-kor a Miklós utca és Piac utca sarkán, zöld pólóban. A felvonulás végén közösen köszöntjük a Pallagi úti Idősek Háza, valamint a Méliusz Református Idősek Otthonának lakóit.
3. 200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.