Pál második levele a korinthusiakhoz

Pál apostol és a korinthusi gyülekezet viszonya viharos volt. Nem teljesen világosak a konfliktus részletei, de azt tudjuk, hogy a gyülekezet egyes tagjai az apostol ellen beszéltek, nagy szomorúságot okozva ezzel neki. Ennek eredménye lett egy “könnyhullatással” írt levél (lásd 2Kor 2,4), majd idővel a kapcsolat rendeződni kezdett. A második korinthusi levél tükrözi az apostol és a gyülekezet közötti vitát, mégis hálaadó hangvételű és a megbékélést hangsúlyozó irat (2Kor 5), amiből az apostoli szolgálat lényegét is megérthetjük. Fontos témája a szükséget szenvedő jeruzsálemi keresztyének számára szervezett gyűjtés, ami az apostoli korban az egyház első átfogó segítségnyújtási kísérlete volt.