Istentisztelet 2019. augusztus 25. 10 óra

2019. augusztus 25. 10 óra – AZ IGE ÉVE

Az igehirdetés alapigéjéből: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9)
Az igehirdetés témája: Jézus meggazdagító szegénysége
Az istentisztelet rendje:
1. Apostoli köszöntés – Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor
2. Fennálló ének: 304,2
3. Keresztelés
4. Főének: 274,1-4
5. Előfohász – Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor
6. Igeolvasás: 2Kor 8,1-15
7. Imádság
8. Igehirdetés előtti ének: 460,4
9. Igehirdetés:2Kor 8,9– Oláh István lelkipásztor
10. Igehirdetés utáni ének: 397,2
11. Imádság, Úri ima, Áldás
12. Hirdetések, adakozásra felhívás
13. Himnusz
14. Záró ének: 426,1-4
Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
________________________________________
A következő vasárnap istentiszteletei: 2019. szeptember 1.
Az igehirdetések alapigéje: Tit 3,9
Igehirdetők: 8:00 – Oláh István, 10:00 – Vad Zsigmond, 18:00 – Káposztás Gábor
Az éves tematika a gyülekezetünk weboldalán található meg.
________________________________________
Hirdetések:
1. Hüse Zoltán Máté, Pécsi Panna, Fodor Noémi és Horváth Anna gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.
2. Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre: Mihály Tamás és Karnai Laura, Barna Győző és Meszesán Viktória.
3. Az elmúlt héten eltemettük Dr. Dömsödy Vilma Jane 79 évet élt, Török Gyuláné (Mester Berta) 89 évet élt és Dávid Attila Zsigmondné (Mester Györgyi Magdolna) 66 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)
4. A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után Dávid Attila Zsigmondné és Fekete István emlékét fogja hirdetni.
________________________________________
Szeretettel hívjuk a Testvéreinket:
1. Augusztus végéig minden szerdán délben rövid orgonakoncerten vehetünk részt a Nagytemplomban. A belépés ingyenes.
2. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Gyülekezetépítés Napja. Célja, hogy egymást megismerjük, új kapcsolatok épüljenek, valamint új tagokkal bővüljön gyülekezetünk. Ezért arra kérjük a testvéreket, hogy hívjanak meg egy családtagot, szomszédot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett Istenről, de még nem tagja gyülekezetünknek. Segítsük, hogy ő is megtapasztalja milyen áldása van Jézus Krisztushoz és a nagytemplomi gyülekezetünkhöz való tartozásnak. Az istentiszteletet követően a Református Kollégiumban lehetőség lesz beszélgetésre és közös éneklésre. Ebéddel fogjuk befejezni az együttlétünket. A gyermekek számára külön foglalkozást biztosítunk. A kollégiumi programban való részvétel regisztrációhoz kötött, melynek díja 400 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet. Szeretettel várjuk segítők jelentkezését a helyszín berendezéséhez és az ebéd előkészítéséhez, amire Őzné Vaszil Dóra diakónusnál lehet jelentkezni (diakonia@nagytemplom.hu, +36208232774).
3. Szeptember 21-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Sárospatakra. A program tartalmazza a Kollégium Könyvtárának és a Rákóczi várnak a látogatását, a református templom megtekintését, az ebédet és egy hajókirándulást a Tiszán. A részvétel díja 5.000 forint. Regisztrálni a nagytemplom honlapján vagy személyesen a Lelkészi Hivatalban lehet.
________________________________________
Egyéb hirdetések:
1. Idén ősszel is megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
2. 200 éve volt az első istentisztelet a Nagytemplomban, ezen jeles évforduló alkalmából pályázatot hirdetünk „Otthonunk, a gyülekezet” címmel. Szeretettel várunk minden írásos pályázatot (verset, novellát, esszét), mely egy személyes történetet, a gyülekezet közösségében megélt emléket, vagy egy-egy jelentős eseményt, alakot mutat be. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 30. A pályázatokat nyomtatott formában a Lelkészi Hivatalban lehet leadni, vagy elektronikus úton a lucski.zsofia@reformatus.hu e-mail címre elküldeni.
3. Szeptember 28-án, szombaton 17 órától a Középkorúak+ bibliakör nyitóalkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
________________________________________
Gyülekezetünk minden korosztály számára kínál kiscsoportos alkalmakat. Keressünk bibliakört, hétközi alkalmat, tapasztaljuk meg az egymáshoz tartozás örömét!
Szeretettel várjuk Testvéreink jelentkezését elérhetőségeinken!
________________________________________
Az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege ebben az évben:
– kereső egyháztagok esetén: 1.100 Ft/hó,
– nyugdíjas egyháztagok esetén: 600 Ft/hó,
– tanulmányokat folytató, vagy keresettel nem rendelkező egyháztagok esetén: 200 Ft/hó.
„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20,35)
________________________________________
Gyülekezetünk imatémái:
– az ige évének áldásaiért,
– gyülekezetünk épüléséért,
– betegeinkért,
– intézményeink szolgálatáért,
– a szeretetszolgálatért.
Imaalkalmunk:
– minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél tízkor az Imateremben.
„Szüntelenül imádkozzatok…” (1Thessz 5,17)
________________________________________
A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.