Istentisztelet 2016. március 28. 10 óra (húsvét II. napja)

Istentisztelet 2016. március 28. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28, 13. 15. Read more about Istentisztelet 2016. március 28. 10 óra (húsvét II. napja)[…]

Istentisztelet 2016. március 27. 10 óra (húsvét I. napja)

Istentisztelet 2016. március 27. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE “Jézus szembejött velük… Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” (Mt 28,9-10) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 185 3. Hirdetések 4. Főének: 356, 1-5 5. Előfohász, Igeolvasás: Read more about Istentisztelet 2016. március 27. 10 óra (húsvét I. napja)[…]

Istentisztelet 2016. március 25. 10 óra (nagypéntek)

Istentisztelet 2016. március 25. 10 óra NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELET A NAGYTEMPLOMBAN 2016. március 25-én, pénteken 10 órakor „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. (1Kor 1, 18) 1. Orgonazene 2. Apostoli köszöntés Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor 3. Fennálló ének: 130, 1-2 4. Kereszt – meditáció 5. Főének: Read more about Istentisztelet 2016. március 25. 10 óra (nagypéntek)[…]

Istentisztelet 2016. március 24. 18 óra (nagycsütörtök)

Istentisztelet 2016. március 24. 18 óra 2016. március 24. NAGYCSÜTÖRTÖK AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor 2. Fennálló ének: 437, 1 3. Hirdetések 4. Főének: 345, 1-4 5. Előfohász 6. Imádság 7. Igeolvasás: 1Korinthus 10, 16-17; 11, 23-28 8. Igehirdetés 9. Igehirdetés utáni ének: 436, 1-3 10. Úrvacsorai közösség (459-462. énekek) 11. Read more about Istentisztelet 2016. március 24. 18 óra (nagycsütörtök)[…]

Istentisztelet 2016. március 20. 10 óra

Istentisztelet 2016. március 20. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! (Máté 21, 4; 9) AZ ISTENTISZTELET RENDJE Read more about Istentisztelet 2016. március 20. 10 óra[…]

Istentisztelet 2016. március 13. 10 óra

Istentisztelet 2016. március 13. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma.” (Jelenések 21,22) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor 2. Fennálló ének: 228, 1 3. Hirdetések 4. Főének: 464, 1-6 5. Előfohász 6. Igeolvasás: Jelenések 21, 9-21 7. Read more about Istentisztelet 2016. március 13. 10 óra[…]

Evangelizáció 2016. március 10. 18 óra

Evangelizáció 2016. március 10. 18 óra Evangeizációs alkalmak a Nagytemplomban Nagy szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, gyülekezeti tagot, kereső embert, lelkipásztort. Krisztus Urunk parancsa ma is hangzik: “Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15) Igehirdető: Bódis Miklós erdélyi lelkipásztor Téma: Isten temploma – ti vagytok (1Kor 3,16-17) Read more about Evangelizáció 2016. március 10. 18 óra[…]

Istentisztelet 2016. március 6. 10 óra

Istentisztelet 2016. március 6. 10 óra AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (2Timóteus 3, 16-17) AZ ISTENTISZTELET RENDJE 1. Orgonazene Csorba Gergő gyülekezeti kántor 2. Apostoli köszöntés Oláh István lelkipásztor Read more about Istentisztelet 2016. március 6. 10 óra[…]